Категории

.

Административни услуги

Фирма:
Град:
website
Описание:
Първият и единствен мултимедиен комплекс в България, изграден по водещите световни стандарти за заснемането на всякакъв вид телевизионна и филмова продукция
Фирма:
Град:
website
Описание:
YouCare ООД работи в сферата на социалните услуги - предоставяме на клиенти от страната и Европейския съюз социални асистенти, лични асистенти и домашни помощници за възрастни хора. Дружеството е вписано в Националния регистър на доставчиците на социални услуги към Агенцията за социално подпомагане и разполага с квалифицирани служители с и без медицинско образование. За всички, които биха желали да се реализират и работят в тази сфера, предлагаме пълно съдействие, изчерпателна информация и личен подход към кандидата, желаещ да работи като социален асистент.
Фирма:
Град:
website
Описание:
tonitzvet.net
Да Ви се представим! ТОНИЦВЕТ е създадена през 1997 год. и е едно от първите български косултантски дружества, специализирано в управлението на човешките ресурси. Целта ни е: Да откриваме най-ценните служители и да Ви ги предоставяме, както и да съдействаме на мениджърите при внедряване на съвременни методи в управлението на човешките ресурси. Екипът ни: Опитни консултанти,с разнообразна квалификация:икономисти,психолози, прависти,инженери,специалисти в областта на човешките ресурси.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Експертите на ЛЕТА Коснулт ООД работят за: Предоставяне на информация за текущите финансиращи програми и за условията за кандидатстване. Изготвяне на проектна документация /бизнес планове, апликационни форми, бюджети/ по финансиращите програми. Подготовка на проекти и документи за участие в сехми за безвъзмездна помощ. Управление на проекти от подписването на договора за финансиране до финалното отчитане. Стратегическо управление и координиране на проектите.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Охрана на имуществото на физически или юридически лица. Лицензът за охранителната дейност на фирмата важи за територията на цялата страна. Защита на вашият дом и семейство, охрана и сигурност на офиса, фабриката, завода и всичко свързано с имуществото на вашия бизнес.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Наказателно право, непозволени увреждания, семейно право, трудово право, търговско право, административно право.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Адвокатска кантора Вълчев предоставя правно обслужване на граждани и фирми. Процесулано представителство и абонаментно правно обслужване. Недвижими имоти: сделки, консултации, документи. Гражданско и търговско право. Морско частно право. Фирмено право и други. Работни езици в Кантората са Български, Английски и Руски.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Адвокатска кантора Райна Борисова предоставя адвокатски и консултантски услуги в областта на гражданското право: процесуално представителство по дела - делби, разводи, защита на владение и собственост, разводи и др.; проучване на собственост при сделки с недвижими имоти; изработване и редакция на договори, в това число и на предварителни договори за покупко-продажба на недвижими имоти; правна помощ при преговори и подписване на договори. В областта на търговското право кантората предоставя услуги и консултации за регистрация на фирми, промени във фирмените документи, ликвидация, несъстоятелност, абонаментно правно обслужване по договор, правни съвети при търговски преговори, сделки и инвестиционни проекти. Специализация в областта на обслужването на чуждестранни клиенти, предимно от Испания. Кантората предоставя услуги при регистриране и лицензиране на търговски субекти и други лица, когато законодателството го изисква. Обслужването е на български, испански, руски и английски език.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Предмет на дейност: закрила на патенти, търговски марки и промишлен дизайн у нас и в чужбина; консултации, свързани със закрилата на тези обекти; лицензионни договори и договори за прехвърляне на права; съдействие за защита пред съдебни и други административни органи, освен Патентното ведомство; управление на Индустриалната собственост - оценки, апорти и др. подобни