Категории

.

Адвокати

Фирма:
Град:
website
Описание:
http://lawyer-bulgaria.bg/
Правна защита и адвокатска помощ по застрахователни и наследствени дела, правна помощ по граждански и търговски дела, несъстоялност и ликвидация на фирми и търговски дружества. Процесуално представителство пред съд, арбитраж и наследствени спорове, съдебна и доброволна делба на наследствени имоти, осиноване, бракоразводни дела и Регламенти на Европейския съюз
Фирма:
Град:
website
Описание:
www.gklawfirm.eu
Търговско и корпоративно право.
Фирма:
Град:
website
Описание:
www.nikolay-hristov.com
Правна помощ на физически и юридически лица. Процесуално представителство пред съд. Комплексни правни решения за стартиращия малък и среден бизнес - основни насоки в проблематиката на данъчното облагане, създаване и защита на интелектуална собственост, трудово законодателство, осигуряване, сключване и изпълнение на договори, защитата на конкуренцията, защитата на потребителите. Съдействие при сделки с недвижими имоти и движими вещи. Изпълнителни дела. Търговско право, дружествено право, регистрации. Данъчно право. Трудово право.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Ние предлагаме широк кръг правни услуги в областта на гражданското право - вещно право, право регулиращо строителния процес, търговско право, дружествено право,ЮЛНЦ, облигационно право, чуждестранни инвестиции,семейно и наследствено право,договори, експертни консултации по оперативни програми, процесуално представителство,събиране на вземания. Основната ни цел е професионално обслужване на клиентите чрез пълно реализиране на поставените от тях цели чрез екипна работа и при необходимост чрез консултиране със специалисти в съответните сфери. Предлагаме професионално юридическо обслужване както на граждани, така и на корпоративни български и чуждестранни лица.
Фирма:
Град:
website
Описание:
advokatskakantora.net
Адвокатска кантора ХОРН „Михайлов, Халачева и партньори”,която е една от водещите кантори. Ние разполагаме с висококвалифициран екип, с който покриваме всички сфери на правото в предоставянето на услуги за процесуално представителство и консултации на граждани и юридически лица за защита на техните права и законни интереси пред всички държавни органи и съдилища.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма:
Град:
website
Описание: