Категории

.

Антикорозионни покрития

Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма:
Град:
website
Описание:
techno-link.com
Нанасяне на незалепващо покритие – ТЕФЛОН върху метални повърхности: • Тефлониране на принадлежности за хранително вкусовата промишленост • Нанасяне на покритие от тефлон върху машинни части и детайли • Рециклиране на изпичащи ролки за копирни машини • Рециклиране на нагревателни плочи за опаковъчни и други машини • Тефлониране на нестандартни детайли Използваното покритие е двуслойно (базово покритие – грунд и основно покритие - тефлон) и е подходящо за контакт с храни. Характеристики на покритието: • Тип на покритието – двуслойна ПТФЕ система • Цвят – син / черен • Устойчивост на надраскване – Изпълнява GT 0 (съгласно стандарта ST 021 – Knife Scratch Test) • Работна температура - до 250 0С - непрекъснато до 285 0С - с прекъсвания • Устойчивост на захар при работна температура – ДА Можете да се свържете с нас на посочените координати за да получите добълнителна информация и въпроси относно нашите дейности, както и да посетите страницата ни в интренет.
Фирма:
Град:
website
Описание:
mail.ru
Представител на International Coatings, Великобритания и концерна AKZO NOBEL. Покрития за защита от корозия на метални и бетонови конструкции. Алкидни, епоксидни, цинкови, полиуретанови бои. Грундове, толерантни към повърхността. Огнезащитни бои.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Антикорозионна защита - бластиране, пясъкоструене, грундиране, боядисване, полагане на огнезащитни бои и покрития. Метализация - горещо и студено поцинковане, алуминизация. Сертификат по ISO 9001:2000.
Фирма:
Град:
website
Описание:
“Юнит Про Технологии” ООД е българско юридическо лице с чуждестранно участие. Специализира се в разработване на съвременните технологии за антикорозионна защита и извършва: - подготвяне на повърхностите с метода на термоабразивното почивстване до степента Sa=3 в съответствие с ISO 8501 - нанасяне на защитни полимерни покрития в съответствие с ISO 12944 - полагане на саморазливни полиуретанови подови и покривни покрития - продажба на оборудване за термоабразивно почистване - продажба на полиуретанови материали на фирма Laurit - продажба на измервателни уреди за контрол на лаково-бояджийски покрития
Фирма:
Град:
website
Описание:
www.blast-engineering.com
БЛАСТ инженеринг - антикорозионни покрития, песъкоструйно оборудване Едноличен собственик и Управител на фирмата – Красимир Иванов Бачовски. Образование – висше, дипломиран инженер-химик. Специалност – Електрохимия и защита от корозия, ВХТИ – София, 1992г. Професионален опит, квалификация и сертификати: - 1992-1994 - Аспирантура във ВХТИ-София по тема “Ръждопреобразуващи композиции с локално приложение” - 1994-2001 – Супервайзор на фирма “AMERON International” - Официална оторизация от “AMERON International” – Германия като супервайзор на фирмата за България и Кипър по изпълнение на проекти за антикорозионна защита - май 2000 – курс по изпълнение на огнезащитни покрития в завода на “AMERON International” и “Loss Prevention Council” – Великобритания - юни 2000 – юли 2001 – супервизия по изпълнението на 60000м2 антикорозионни покрития на резервоари за нефтопродукти на ТЕЦ “ВАСИЛИКОС” – Кипър - септември 2001 – супервизия по изпълнение на антикорозионни покрития на американския танкер "Sabine Eagle” в КРЗ-Варна – 32000м2 Други по-големи обекти, супервизирани или ръководени през периода 1994-2001 г.: - Изпълнение антикорозионна защита на резервоари за бира в “АСТИКА”, “Плевенско пиво“ и “Бургаско пиво“ – общо 15000м2 - Антикорозионна защита на напорни тръбопроводи на ВЕЦ – ГНД “Доспат – Тешел”, ВЕЦ” Белмекен”, ВЕЦ”ТЪЖА” – 35000м2 - Защитни покрития на резервоари за вино и спиртни напитки – Винпром ”Славянци”, Винпром ”Дамяница”, Винпром ”Пещера” – общо 7000 м2 - Антикорозионна защита на паропровод на “Топлофикация – Бургас” – 14000м2 - АКЗ на резервоари за сярна киселина на “OILTANKING” – Варна – 4000м2 - АКЗ на жп цистерни за транспорт на сярна киселина и петролни цистерни на WTG – ЖП завод-София – 8000 м2 - Огнезащитни покрития на стоманени конструкции – Летище “София” – 1800 м2 - РВД-София – Атриум – 1600 м2, Централни Хали – София – 100 м2 И други обекти, ръководени или супервизирани, общо около 250000 м2 за периода 1994 – 2001 г.: Септември 2001 – март 2002 – Главен специалист по антикорозионна защита на “ХИМКО” АД – Враца От март 2002 г. ЕТ” Красимир Бачовски – Амбианс” започва производство на песъкоструйни апарати. През периода юли 2003 – октомври 2003 фирмата изпълнява най-големия през тази година обект за индустриална антикорозионна защита в страната – 18000 кв.м. стоманена конструкция на завода на фирма “Фамтекс” в Аксаково – песъкоструйно почистване до Sa2 и безвъздушно нанасяне на епоксидно покритие “Примастик” на фирма “JOTUN” През ноември 2003 е регистрирана “БЛАСТ Инженеринг” ЕООД с основна дейност в две направления – производство на песъкоструйно оборудванеи изпьлнение на антикорозионни покрития. От Януари 2008 година фирмата е изключителен представител за България на немската фирма „CONTRACOR” – www.contracor.de. Антикорозионна защита На основата на петнадесетгодишния си опит в областта на антикорозионните покрития , произвежданите от фирмата песькоструйни апарати, квалифицирани работници (песькоструйчици и бояджии), както и на закупените нови компресори и бояджийски машини, “Бласт Инженеринг” ЕООД се обособява като един от най-сериозните и добре оборудвани изпьлнители на антикорозионни покрития в страната. За това говорят обемите и сложността на обектите, изпьлнени досега от фирмата: - 2003 година – 18000 кв.м песькоструйно почистване и нанасяне на епоксидно покритие „Примастик” на новостроящ се завод на „Фамтекс” ООД в гр. Варна - 2004 година     - Песъкоструйно почистване на 1800 кв.м парапети за новостроящия се хотел „АДМИРАЛ” – Златни пясъци     - Нанасяне на 900 кв.м. огнезащитно покритие „Nullifire” върху стоманена конструкция на „Тенис комплекс МАЛЕЕВИ”     - Песъкоструйно почистване и нанасяне на епоксидно-катранено покритие     - „HEMPADUR„ – производство на “HEMPEL” – Дания, върху резервоари за пропан-бутан, собственост на „ГАЗТРЕЙД” АД – 13000 кв.м.     - Песъкоструйно почистване и нанасяне на трислойна антикорозионна система „ GALVOSIL – HEMPADUR Mastic – HEMPATHANE” на „HEMPEL” върху стоманена конструкция на ТЕЦ „ Марица Изток 3” – повече от 30000 кв.м.     - От Януари 2006, фирмата изпълни два големи проекта - ---20 000 кв.м. стоманена конструкция за “HOLCIM” – Бели Извор     - 70 000 кв.м. газоходи за “ALSTOM Norway” - Друг голям проект стартира през ноември 2006 г. - 20 000 кв.м.външна антикорозионна защита за СОИ на ТЕЦ Марица Изток-2 - Mitsui Power Projects -IHI: - Друг голям проект стартира в края на 2006 г. - 30 000 кв.м.външна и вътрешна антикорозионна защита на резервоари за горива и 6000 кв.м. ж.п. цистерни за “GASTRADE “ Ltd. - Към м. май 2008 фирмата разполага със дванадесет компресора с дебит от 5 до 10 куб.м/мин, петнадесет песъкоструйни апарата и десет безвъздушни бояджийски машини, осигуряващи техническа възможност за изпълнение на 15000 до 20000 кв.м. антикорозионни покрития на месец /песъкоструйно почистване и безвъздушно боядисване/ Песъкоструйни апарати От Януари 2008 година фирмата е изключителен представител за България на немската фирма „CONTRACOR” – www.contracor.de – производител на песъкоструйни апарати и пълна гама песъкоструйно оборудване. Апаратите са с обем 100 и 200 литра, оборудвани с пневматични дистанционни управления, с немско качество и най-ниски цени към момента в България! Предлагаме и: оригинални шлангове за бластиране, боркарбидни и волфрамкарбидни песъкоструйни дюзи, защитни облекла и филтри за дишане.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Галванични покрития: - поцинковане - никелиране - помедяване - покалайване и др. Полимерно-прахови покрития.
Фирма:
Град:
website
Описание:
start.bg
Проектиране и полагане на антикорозийни защити. Сухо абразивно бластиране на собствена площадка и обекти на клиента. Гумиране /защита от фосфорна, солна, сярна киселина, окисляващи среди, механични натоварвания, димни газове и други/ по БДС 9191-87 с материали на водещи българскии немски производители. Защита с предварително вулканизирани или не вулканизирани каучукови листи. Автоклавна вулканизация. Бояджийски работи. Базата за изпълнение е антикорозиен цех в гр. Девня на територията на Агрополихим АД.