Категории

.

Чакъл и пясък

Фирма:
Град:
website
Описание:
Бетонови възли; Машини за бетонни изделия; Машини за обработка на арматура; Мелачка за строителен материал; Универсална строителна бъркалка DSB 150-800; Система за сепарация на природни материали;
Фирма:
Град:
website
Описание:
foki-b.com
Фоки - Б ООД е специализирана в сферата на строителството Дружеството предлага на своите клиенти висококачествени замазки - машинно приготвяне, транспортиране и полагане с ТУРБОЗОЛ - съвкупност от качество и цена. Фирмата е взела участие в изграждането на множество хотели, жилищни и промишлени сгради на територията на гр. Банско и гр. Разлог и се е доказала като надежден и коректен партньор в своята област. Предметът на дейност на компанията включва: - Производство, транспортиране и полагане на циментова замазка - Добив и доставка на инертни материали - Полагане и шлайфане на бетонови настилки - Пълна гама от механизирани дейности, свързани със строителството - изкопни и насипни работи Фирмата разполага със сертификат за превоз на товари. Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2000. Изкопни и насипни работи Фоки - Б ООД разполага с богат автопарк, снабден със строителна механизация, с която може да извършва изкопни дейности, транспорт на инертни материали и всякакъв тежкотоварен транспорт. - Земно-изкопни и насипни работи - Разриване, натоварване и транспортиране - Изкоп, натоварване и извозване на земни маси Инертни материали Добив на висококачествени инертни материали за направа всички видове пътни основи, асфалтови смеси и бетонови разтвори: - Фракция 0-5 мм - Фракция 5-15 мм - Фракция 5-25 мм - Фракция 30-70 мм - Скална маса - Пясък - Филц Строителна механизация и Автотранспорт Фоки - Б ООД разполага със собствена транспортна, бетоно-полагаща и др. специализирана техника, а именно: - 5 бр. самосвали - 3 машини за замазка – Putzmeister - Комбиниран багер - 2 бр. Микробуси ФОРМУЛЯР ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА Фамилия:   Име:   E-mail:   Телефон:   Факс:   Желая да получа повече информация за:  
Фирма:
Град:
website
Описание:
АРТРОК е специализирана в преработката и търговията на скално-облицовъчни материали в т.ч. гнайс, мрамор, мраморизиран варовик. Прeдлага облицовъчни плочи , плочи за настилки, стъпала, подпрозоръчни плотове и др.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Производство и доставка на изделия от врачнаски камък. Фирмата е оборудвана с машини за производство на гатерни плочи, на стъпала, на профили, разнокаменни изделия, камини, балюстри, различни профили парапетна шапка, подпрозоречни плотове, рамки на прозорци и врати и др.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма РИКИ – 99 ООД е регистрирана през 2000г. в гр. София. Фирмата има лиценз за извършване на обществен превоз на товари на територията на Република България. Основния предмет на дейност на фирмата се изразява в извършването на услуги със строителна механизация, транспорт и доставка на инертни материали. В своя парк фирмата разполага със самосвални автомобили и строителни машини. Продуктите които предлагаме са: Багер CASE - верижен – кофа 1,7 м3 Багер CAT - колесен – кофа 1,2 м3 Багер CASE - комбиниран Камиони самосвали 3 – 4 оси
Фирма:
Град:
website
Описание:
Тера груп ООД - цялостна строителна дейност, строителна механизация, проектантска дейност, търговия с инертни и строителни материали, транспортна дейност, консултантски услуги. ТЕРА ГРУП ООД предлага комплексни дейности в областта на строителството. Фирмата е регистрирана в Централния професионален регистър на строителя в България, с квалификация за извършване на дейности от първа група, а също така се ползва с пълните права за извършване на строежи от първа до пета категория по изискванията на Закона за устройство на територията. Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2000 със сертификат №28519/А/0001/UK/ Еn, с обхват на дейности: "Строеж и поддръжка на промишлени, административни и жилищни сгради, пътища, съоръжения, проводникови и хидроинсталации, хидросъоръжения, търговия с инертни материали, транспортни, строителни и механизационни услуги." Системата за управление на качеството и резултатите от непосредствената ни работа с клиентите са ярко доказателство, че фирмата е способна и е в състояние да предлага продукти, отговарящи в максимална степен на изискванията на клиентите ни, с качество и сигурност в строителството. В момента тече процедура за сертификация на фирмата по стандарти ISO 14001 и OHSAS 18001. Планирането и управлението на строителните и съпътстващите ги дейности се осъществяват в пълно съответствие с изискванията на процедура по качеството "Оперативно управление". При възникване на отклонения или несъответствия, се включва процедура "Управление на несъответстващ продукт" и регистрацията му в "Протокол за несъответствие". Оценката на подизпълнителите и доставчиците за изпълнение на всеки вид строителни работи се изгражда и реализира в съответствие с процедура по качеството "Закупуване и подизпълнители". Тя осигурява проследимост и контрол на доставките, изпълнението на дейности от подизпълнители, тяхната ефективност и стопанска целесъобразност. Всички тези процедури са гаранция за предлагането на висококачествен продукт от фирмата. В пълен обем и във всеки проект се реализира процедура "Безопасни условия на труд" - гарантира пълно съответствие с действащата нормативна уредба в страната и условията при реализиране на проектите. На какво могат да разчитат нашите клиенти: - Гарантирано високо качество и сигурност на извършваните дейности - Коректност при изпълнението на съгласувани графици и договорени цени - Прецизност при изпълнението на проектите - Постоянен надзор и контрол от началото на изпълнението на проекта до неговата пълна реализация - Използване на възможно най-добрите методи за ценообразуване и технологии на работа, осигуряващи оптимални цени и изпълнение на всеки проект РЕАЛИЗИРАНИ ОБЕКТИ ХРАМАР - Завод за производство на скелета и кофражи - с. Марково Жилищна сграда с ателиета и магазини в УПИ VIII-837,838, кв. 27 - Пловдив Масивна обществена сграда ВАЙС ПРОФИЛ - Производствено-складова база за алуминиеви и PVC профили – з-ще с. Бенковски МОЛКЕРАЙ ЕООД - Млечно преработвателно предприятие – с. Цалапица РСМР на СО „Марица” 2 – северно крило, гр. Пловдив Корекция на р. Черни осъм – с. Черни осъм ДОВЕРИЕ ЕООД - Изкопни дейности и укрепване на изкоп МЕТАЛ ПАРТНЕРС ООД - Производствено-складова база, магазини и офиси – гр. Сопот ФИЛКАБ - Складове за ел.материали и кабелпроизводство на комплектна апаратура, обследващи сгради, офиси и магазини ВиК МРЕЖА - с. ГЬОВРЕН НОВА КО ГЕНЕРАЦИЯ - ПЛОВДИВ МЕХАНИЗАЦИЯ САМОСВАЛИ КРАН-КРУП ПЛАТФОРМИ БАГЕРИ БУЛДОЗЕРИ ЧЕЛНИ ТОВАРАЧИ ВАЛЯЦИ АВТОВИШКИ
Фирма:
Град:
website
Описание:
kip.bg
"Камъни и пясък" ООД е българският представител на австрийската компания "Kirchdorfer Kies und Transportbetonholding" GmbH - най-големият производител в Австрия и Чехия на инертни материали, цимент, бетон и бетонови изделия. "Камъни и пясък" ООД притежава и управлява три модерно оборудвани кариери за добив, преработка и продажба на широк асортимент от инертни материали (пясък, филц, баластра) в непосредствена близост до гр. София – "Пет могили", "Долни Богров" и "Кривина".