Категории

.

Чугун

Фирма:
Град:
website
Описание:
Производство на изделия от черни и неръждаеми стомани.Монтаж на технологични тръбопроводи.
Фирма:
Град:
website
Описание:
mail.techno-link.com
Производство на строителни гвоздеи и оградна мрежа.
Фирма:
Град:
website
Описание:
centrum-group.org
Черни метали профили, арматурно желязо, винкели, тръби, ламарини.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма:
Град:
website
Описание:
Производство и търговия с котли.
Фирма:
Град:
website
Описание:
metalco-bg.com
Meталко ООД е частно българско дружество основано през 1993 г. По време на своето съществуване Металко ООД се разви като една от най-големите български търговски компании в сектора стоки, свързани с цветна и черна металургия и минна промишленост. Съдружниците в дружеството и назначеният персонал са с дългогодишен опит и ангажимент в борсовата търговията с метали и суровини.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Производство на аварийни скоби за етернитови, пластмасови, чугунени и стоманени тръбопроводи.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Производство и търговия с чугунени изделия.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Производство на висококачествени голямо габаритни отливки. Висококачествени изковки от въглеродни и легирани стомани, прокатни валци за студен и горещ прокат.
Фирма:
Град:
website
Описание:
mail.com
Леярна. Леярен цех, цех за модели, цех за груба машинна обработка. "Леярмаш" АД София е акционерно дружество с мажоритарен акционер "ЗММ България Холдинг" АД.