Категории

.

Добив и преработка на нефт

Фирма:
Град:
website
Описание:
http://www.kyrtachi.com
Фирми за извозване на отпадъци от жилища, изхвърляне на стари мебели, извозване на отпадъци от мазета, тавани и апартаменти.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Това е начинът, по който в каталога е вписана фирма ЕЛИТ ПЛЮС ООД с адрес София, кв. Владая, Виров Дол 6 и телефон 02 8681555. Основната дейност на ЕЛИТ ПЛЮС ООД е Нефт - добив и преработка.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма БЪЛГАРСКА СОНДАЖНА КОМПАНИЯ ЕООД с адрес 3-ти март 220 в МОНТАНА можете да намерите на телефон 096 30 66 14. Дейността на БЪЛГАРСКА СОНДАЖНА КОМПАНИЯ ЕООД е Нефт - добив и преработка.
Фирма:
Град:
website
Описание:
В каталога фирма АРАС ЕООД, с адрес Айтос, ул. Красна 9 и телефон 0558 230 06 е вписана с основна дейност Нефт - добив и преработка.
Фирма:
Град:
website
Описание:
 

Търсене, проучване, добив и реализация на сурав нефт и природен газ. Проучване и експлоатация на находища на термални минерални и подземни води за питейни, битови и промишлени цели. Разкриване и експлоатация на находища, геотермална енергия.

Сондиране на търсещи, проучвателни и експлоатационни сондажи за нефт и газ, подземни води и геотермална енергия.

Всички видове сервизна дейност, свързана с основния предмет на дейност в страната и чужбина. Специфични сервизни и външнотърговски операции.

Фирма:
Град:
website
Описание:
prista-oil.bg
Проектиране, разработване, производство и продажба на моторни, индустриални, турбинни, трансформаторни и други видове масла, металообработващи и охлаждащи течности. Производство и продажба на течности за автомобили и AUS 32.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Пласмент на горива и нефтопродукти.
Фирма:
Град:
website
Описание:
domini-group.com
Холдингът DOMINI PETROLIUM GROUP” е основан на 2 ноември 1996г. Холдинът работи успешно в много сегменти от пазара. В момента основни направления на дейността на Холдинга са доставките на нефтени продукти, газ и материално-технически ресурси (МТР).