Категории

.

Други основни неорганични химични вещества

Фирма:
Град:
website
Описание:
Производство и тарговия на битова и промишлена химия
Фирма:
Град:
website
Описание:
Основната дейност на фирмата е придаване на понижена горимост на текстилни материали. Фирмата предлага антипирени и апретанти за придаване на понижена горимост на текстилни тъкани, както и импрегнанти за дървесина придаващи негорими свойства. Продуктите на фирмата са одобрени от НИПИПАБ, и отговарят на противопожарните изисквания в страната. СИМАНД - ПЕТ извършва и машинно обработване на платове, завеси, вати и други тъкани, за придаването им на понижена горимост. При придаване на негорими свойства тъканите запазват свойте физико-механични и оптични характеристики.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Производство на химични реактиви за лабораторни и промишлени цели.По заявка на потребителите сме в състояние да организираме производство на широка гама от други вещества и материали,както и провеждането на някои химични анализи,консултански услуги и др.п.