Категории

.

Дървен материал

Фирма:
Град:
website
Описание:
https://modar2002.com/
Модър 2002 ООД -преработка, производство и търговия с дървен материал. Произвеждаме заготовки, полузаготовки от дървесинa, широка гама от стандартни и поръчкови изделия от дървен материал, ламперия, дюшеме, дъски, летви, греди, продукти за строителството и др. Разполагаме с добре развит и структуриран процес на производство и транспортна мрежа, гарантираща своевременна доставка до всяко желано място, в съответствие със строгите правила на FSC за опазване на околната среда и проследяемост на дървесината. Когато правите бизнес с нас, Вие директно участвате в съхраняването на околната среда и нейните ресурси. Всички наши продукти са с най-висок стандарт на качество и производство, като са индивидуално прегледани , преди включването им в нашия асортимент. Продуктова гама: външна и вътрешна Ламперия(Сачак) Дървени подови настилки(Дюшеме) Дървен строителен материал технологична дървесина дърва за огрев
Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма:
Град:
website
Описание:
adis4.hit.bg
Производство, търговия и доставка на ламперия, дюшеме, челни дъски, первази, летви, пелети.
Фирма:
Град:
website
Описание:
♦ Дърводобив ♦ Търговия с дървен материал ♦ Лесокултурни мероприятия ♦ Ловен и международен ловен туризъм ♦ Проектиране, управление на гори и земи ♦ Продажба на градинска и горска техника
Фирма:
Град:
website
Описание:
www.nais-kt.com
Производство, изсушаване, обезпрашаване, разделяне и пакетиране на сух иглолистен талаш и трици, предназначени за конеферми, птицеферми, оранжерии и кожухарската промишленост.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Производство на палети - 120х75, 120х100, 120х80 и по размери на клиента. Фирмата предлага и дърва за огрев.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирмата се е наложила на българския и международния пазар. Специализирана е в производството на европалети и нестандартни палети, заготовка за тях от иглолистна и широколистна дървесина. Произвеждат се и сертифицирани европалети, палети по чертеж на клиента, също така талпи, греди, ламперия от иглолистен материал.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Първична обработка на дървен материал - греди, дъски, талпи.