Категории

.

Хигиенно-санитарна дейност

Фирма:
Град:
website
Описание:
insecta.bg
Хлебарки - Insecta Sofia - защита от хлебарки, кърлежи, бълхи, дървеници, мравки, гризачи и други вредители. Insecta Sofia - обработки за кърлежи, хлебарки, бълхи, дървеници, мравки, гризачи и други вредители. Фирмата работи само с вносни препарати, високо-ефективни, безвредни за хора и домашни любимци. Препаратите са без цвят и мирис! Фирмата е регистрирана в МЗ и работи под контрола на РИОКОЗ. Инсекта София ООД се бори с вредителите като предлага на своите клиенти целогодишен план за Интегриран пест мениджмънт, включващ планираните действия по месеци и използваните препарати срещу всеки отделен вид вредители: хлебарки, бълхи, кърлежи, оси, мравки, дървеници, дървояди, плъхове, мишки и т.н. Концепцията за Интегриран пест мениджмънт е метод за ДДД борба с вредителите, който включва превантивни мерки, мониторинг и интервенция. Така чрез механични устройства, ДДД химикали, нормативни мерки и промяна в поведението на всеки от нас можем да сведем и да поддържаме популацията на вредителите до биологичния минимум. Insecta Sofia e създадена, за да защитава вас, вашето семейство и вашия бизнес от хлебарки и други вредители.
Фирма:
Град:
website
Описание:
• ДЕЗИНФЕКЦИЯ – унищожаване на патогенни микроорганизми; • ДЕЗИНСЕКЦИЯ – унищожаване на хлебарки, мравки, бълхи, мухи, комари, оси, дървеници и други инсекти; • ДЕРАТИЗАЦИЯ – унищожаване на мишки, плъхове и други вредни гризачи; • ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ - обработка на тревни площи /дворове,градини,алеи/, плажни ивици, площадки против кърлежи, бълхи..... • КОНСУЛТАТИВНА ДЕЙНОСТ по изискванията на наредбата за добрата производствена практика и хигиенните правила.
Фирма:
Град:
website
Описание:
ddd-burgas.com
ДДД Бургас Какво е ДДД? ДЕЗИНФЕКЦИЯ - унищожаване на вредни патогенни микроорганизми. ДЕЗИНСЕКЦИЯ - унищожаване на инсекти (хлебарки, мравки, бълхи, мухи, комари, дървеници, дървояди и други насекоми. ДЕРАТИЗАЦИЯ - унищожаване на вредни гризачи(мишки, плъхове и други). Гаранция за постоянно високо качество ДДД Бургас използва само най-новите високо ефективни препарати в борбата с вредителите. Те са ниско токсични за хората, домашните любимци и растенията. На нас могат да разчитат хора високо чувствителни към химични елементи. Нашите препарати не замърсяват околната среда, не предизвикват разлагане и неприятна миризма. Всички препарати са придружени с необходимите сертификати и санитарни разрешителни отговарящи на Европейските изисквания. Услуги Пест контрол ефективна борба с вредителите ДЕЗИНСЕКЦИЯ – унищожаване на вредни насекоми – хлебарки, мравки, кърлежи, бълхи, дървеници, мухи, комари, оси и други; ДЕРАТИЗАЦИЯ – унищожаване на гризачи – мишки и плъхове; ДЕЗИНФЕКЦИЯ – унищожаване на патогенни микроорганизми; ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ - обработка против кърлежи. ЗАЩИТА ОТ ВЛЕЧУГИ И ПТИЦИ ИНТЕГРИРАН ПЕСТ МЕНИДЖМЪНТ - ефективен и екологично обоснован подход за борба с вредителите. Услуги УСЛУГИТЕ МОГАТ: да бъдат извършени еднократно; да се обслужват абонаментно по договор. ГАРАНТИРАМЕ КАЧЕСТВО ЧРЕЗ: Модерна, специализирана техника; Опитни специалисти, притежаващи необходимата квалификация за упражняване на дейността; Използване на нискотоксични, щадящи човешкото здраве и околната среда препарати и помощни средства на водещи европейски компании; Оценка на риска от висока заселеност с насекоми и гризачи; Препоръки за превантивни мерки; Прилагане на индивидуална схема за всеки клиент; Обработки в удобно време, без прекъсване на работния процес.
Фирма:
Град:
website
Описание:
ЕКОПЕСТ ООД е фирма, извършваща специализирани услуги по унищожаване на болестотворните микроорганизми, битовите инсекти и вредните гризачи. Нашата фирма използва само препарати, регистрирани и пререгистрирани от Министерството на здравеопазването и оповестени в Списъка на разрешените за употреба препарати в Република България за дезинфекция, дезинсекция и дератизация.
Фирма:
Град:
website
Описание:
ddd-sansi.com
ЗА НАС Частна Дезинфекционна Станция "Санси" ООД – е лицензирана фирма за обработки по договор и еднократно на частни домове, заведения за обществено хранене, предприятия в областта на производството, хранително-вкусовата промишленост, административни сгради и офиси, открити площи, с цел унищожаване и свеждане до биологичния минимум на летящи и пълзящи инсекти, гризачи и складови неприятели. Фирмата е регистрирана в Министерство на здравеопазването работи с препарати от водещите световни производители, лицензирани за домашна употреба, безвредни за хора, домашни любимци и растения. Притежава всички необходими удостоверения на правоспособност на изпълнителите и ръководителите на дейността. Фирмата е специализирана в извършването на следните ДДД-дейности: Дезинсекция - Унищожаване на хлебарки, мравки, бълхи, мухи, дървеници, комари и др. Дератизация - Унищожаване на вредни гризачи (плъхове, мишки и други) Дезакаризация - обработка против кърлежи. Дезинфекция - Унищожаване на патогенни микроорганизми. Консултантска дейнoст - по изискванията на наредбата за добрата производствена практика УСЛУГИ Частна Дезинфекционна Станция "САНСИ" ООД извършва: ДЕЗИНСЕКЦИЯ – Комплекс от мерки за унищожаване на вредни насекоми - хлебарки, мравки, кърлежи, бълхи, летящи насекоми и др. ДЕРАТИЗАЦИЯ – Унищожаване на гризачи – мишки и плъхове ДЕЗИНФЕКЦИЯ – Унищожаване на вредни патогенни микроорганизми ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ – Третиране срещу кърлежи на тревни площи Услугите могат да бъдат: извършени еднократно абонаментно обслужване по договор ГАРАНТИРАМЕ КАЧЕСТВО ЧРЕЗ: Модерна, специализирана техника Опитни и квалифицирани специалисти, притежаващи необходимите разрешителни за упражняване на дейността Използване на нискотоксични, щадящи човешкото здраве и околната среда препарати и помощни средства на водещи европейски компании Оценка на риска от висока заселеност с насекоми и гризачи Препоръки за превантивни мерки Прилагане на индивидуална схема за всеки клиент Обработки в удобно време, без прекъсване на работния процес
Фирма:
Град:
website
Описание:
• ДЕЗИНФЕКЦИЯ – унищожаване на патогенни микроорганизми; • ДЕЗИНСЕКЦИЯ – унищожаване на хлебарки, мравки, бълхи, мухи, комари, оси, дървеници и други инсекти; • ДЕРАТИЗАЦИЯ – унищожаване на мишки, плъхове и други вредни гризачи; • ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ - обработка на тревни площи, площадки против кърлежи, бълхи..... • КОНСУЛТАТИВНА ДЕЙНОСТ по изискванията на наредбата за добрата производствена практика и хигиенните правила.
Фирма:
Град:
website
Описание:
skph.eu
Абонаментни договори за ДДД услуги,производство и търговия с биоциди за професионална и битова употреба.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма ''АНТИБЪГС'' ЕООД предлага бързи, евтини и ефективни обработки за намаляване числеността на вредните насекоми(хлебарки, мравки, оси, мухи, дървеници, бълхи, комари, кърлежи и др.) и гризачи(плъхове, мишки). Фирмата работи с лицензирани препарати,безвредни за хората и домашните любимци. Дейността се извършва под контрола на СРИОКОЗ.
Фирма:
Град:
website
Описание:
“Йонайко” ООД – град Стара Загора е сред водещите фирми в търговията с препарати за растителна защита, торове, семена и препарати за дезинфекция, дезинсекция и дератизация – ДДД.Фирмата има дългогодишна история.Възниква като колективна фирма на граждани без държавно и общинско участие през 1991г..След промяна на Търговския закон, Дружеството променя името си на СД “Йонайко – Найденов съдружие”.В края на 2001г. се преобразува в “Йонайко” ООД.Във фирмата са обособени няколко отдела: Финансово – Счетоводен, Търговски и отдел “Дезинфекция , Дезинсекция, Дератизация и Фумигация”.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Евро пест еоод е лицензирана фирма за борба с вредители и продажба на ддд препарати за професионална и масова употреба ,абонаментна поддръжка на всички видове хранителни и административни обекти.