Категории

.

Химически продукти

Фирма:
Град:
website
Описание:
http://opsil.net
Опсил ЕООД е водеща компания в производството на Силициеви изделия. В началото започва производството на монокристал, рязани пластини и полирани пластини от Галиев арсенид (GaAs). В последствие се усвоява производството на монокристал, рязани и полирани пластини от Галиев фосфит (GaP) и Индиев фосфит (InP). От средата на 80те години на миналия век започва производството на силициев монокристал за електрониката, оптиката и соларната енергетика.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма:
Град:
website
Описание:
www.rulen.eu
Продажба и доставка на стоки за домашни потреби - тави, тенджери, тигани, касироли и др. Стоки от Румъния и Русия.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Търговия с химически и други продукти, суровини, каучукови изделия, оборудване и резервни части за химическата и каучукопреработващата индустрия; посреднически услуги, предтавителство, внос, износ.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирмата се занимава предимно с преработка на вторичен полиетилен и изделия от него, изделия от първичен полиетилен, торби, чували, гранулат, търговия с пластмасови изделия, покупка и преработка на полимерни материали.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Дистрибуция на лабораторно оборудване и химикали: Sigma - Ald.