Категории

.

Инженерингова дейност

Фирма:
Град:
website
Описание:
http://paradise-electric.eu
Парадайс Електрик Консулт ЕООД извършва консултантски и специализирани инженерингови услуги в областта на мълниезащитата, заземяването и катодната защита от корозия. Фирмата предлага и защита срещу пренапрежение, електромагнитна съвместимост, изграждане на електрически инсталации и услуги, свързани с енергийния мениджмънт.
Фирма:
Град:
website
Описание:
www.maina-design.com
Архитектурно студио извършва цялостно проектиране на сгради.
Инженерният проектантски екип се състои от архитекти и инженери с Пълна Проектантска Правоспособност специализирани в изготвянето на пълен комплект проекти на конкурентни цени!

Жилищни – еднофамилна къща, жилищен комплекс, конструктивно становище – премахване на неносещ зид остъкляване на тереаса, промяна предназначението на помещение, пристройка и надстройка на съществуваща сграда и др.


Фирма:
Град:
website
Описание:
ПОДЗЕМНИ ВОДИ ЗА СТОПАНСКИ ЦЕЛИ,КОНСУЛТАЦИИ ЗА ЛОКАЛЕН ГЕОЛОЖКИ СТРОЕЖ И НОСИТЕЛИ НА ПОДЗЕМНИ ВОДИ,
Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма:
Град:
website
Описание:
landkad.com
Ландкад предлага услуги в областта на геодезията, кадастъра и устройственото планиране (ПУП) - специалисти с 20+ годишен опит, модерна геодезическа апаратура, бързо обслужване с гаранция за качество. Безлпатна консултация по проблем свързан с недвижим имот.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Производство на мембранни дифузори тип дм-320.
Фирма:
Град:
website
Описание:
www.stiv88.bg
СТИВ 88 Фирмата
Фирма:
Град:
website
Описание:
  инж. Надка Пиперова предлага: • Проектиране по част геодезия; • Геодезически измервания, проектиране, експертизи; • Вертикална планировка; • Геодезически и проектантски услуги.
Фирма:
Град:
website
Описание:
www.euroengineeringbg.com
Проектиране, доставяне, изграждане и сервиз на: ♦ мълниезащитни и заземителни уредби; ♦ специализирани заземителни уредби; ♦ нестандартни заземителни уредби; ♦ системи и елементи за защита от пренапрежения (токови удари); ♦ контрол на състоянието на електрическите мрежи и подстанции.
Фирма:
Град:
website
Описание:
www.polinom.hit.bg
♦ Пълен инженеринг на продуктите на Schneider Electric - Франция, ABB, General Electric ♦ Сервиз на честотни регулатори и софтстартери ♦ Регулатори на скорост за електродвигатели ♦ Промишлени програмируеми контролери ♦ Системи за контрол и управление на промишлени обекти