Категории

.

Интернати

Фирма:
Град:
website
Описание:
ДОМ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦА ЛИШЕНИ ОТ РОДИТ.ГРИЖА ДЕТЕЛИНА в ШУМЕН можете да намерите на телефон 054 865271. Фирмата извършва дейност "Интернати".
Фирма:
Град:
website
Описание:
В каталога фирма ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА-ТЪРГОВИЩЕ, с адрес Търговище, ул. Росица 2 и телефон 0601 65623 е вписана с основна дейност Интернати.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Класификация "Интернати" съдържа сред вписванията за град РАЗГРАД фирма ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - РАЗГРАД. Ще се свържете най-лесно с ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - РАЗГРАД на телефон 084 662302.
Фирма:
Град:
website
Описание:
В каталога фирма ДДЛРГ МАРИЯ РОЗА, с адрес Асеновец, ул. Марко Димитров 30 и телефон 04522 2510 е вписана с основна дейност Интернати.
Фирма:
Град:
website
Описание:
В каталога фирма ВУИ СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ, с адрес Керека и телефон 06720 215 е вписана с основна дейност Интернати.