Категории

.

Инвеститорска дейност

Фирма:
Град:
website
Описание:
Класификация "Инвеститорска дейност" съдържа сред вписванията за град София фирма ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ-АДСИЦ АД. Ще се свържете най-лесно с ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ-АДСИЦ АД на телефон 02 980 52 42.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Класификация "Инвеститорска дейност" съдържа сред вписванията за град СОФИЯ фирма ИНТЕРБИЛД ООД. Ще се свържете най-лесно с ИНТЕРБИЛД ООД на телефон 02 9889496.
Фирма:
Град:
website
Описание:
ИНТЕРАСЕТ ДИВЕЛОПМЕНТ ЕООД в София можете да намерите на телефон 02 986 98 56. Фирмата извършва дейност "Инвеститорска дейност".
Фирма:
Град:
website
Описание:
В каталога фирма ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК СОФИЯ АД, с адрес София, ул. Шипка 15, вх. 1 ет. 3 ап. 3 и телефон 02 9440968 е вписана с основна дейност Инвеститорска дейност.
Фирма:
Град:
website
Описание:
ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД в София можете да намерите на телефон 02 986 92 66. Фирмата извършва дейност "Инвеститорска дейност".
Фирма:
Град:
website
Описание:
В каталога фирма ИНВЕСТРА АД, с адрес София, ул. Димитър Моллов 24 и телефон 02 8177662 е вписана с основна дейност Инвеститорска дейност.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ АД с адрес Княз Борис I 70 в Варна можете да намерите на телефон 052 607878. Дейността на ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ АД е Инвеститорска дейност.
Фирма:
Град:
website
Описание:
ИНВЕСТИЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЕЛАНА БУРГАС в Бургас можете да намерите на телефон 056 810 784. Фирмата извършва дейност "Инвеститорска дейност".
Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК КАПИТАЛ ФИНАНС ООД с адрес Евл.Георгиев 57 в София можете да намерите на телефон 02 981 17 55. Дейността на ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК КАПИТАЛ ФИНАНС ООД е Инвеститорска дейност.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Това е начинът, по който в каталога е вписана фирма ИМПЕРА ЕООД с адрес Плевен, ул. Дойран 160 и телефон 064 801165. Основната дейност на ИМПЕРА ЕООД е Инвеститорска дейност.