Категории

.

Юридически услуги

Фирма:
Град:
website
Описание:
http://regismart.com/
Всяко откриване на фирма и започване на някакъв бизнес са свързани с редица важни избори и решения. Често ни е трудно да се справим без консултация с компетентен специалист по фирмено право. Всъщност и това е правилният подход. Винаги е по-добре предварително да се консултираме, а не вече по принуда след като вече сме допуснали грешка и трябва да я поправяме. Смарт бизнес ООД е дружество, което разполага с опитни юристи, които са специалисти по фирмено право. При тях бихте могли да вземете правилно решение относно правната форма на Вашата фирма, име на фирмата и други правни въпроси, които Ви интересуват относно дейността. За много кратък срок да Ви бъде извършена регистрация на ЕООД със всички съпровождащи я документи. Всички правни консултации са абсолютно безплатни за всеки, който се довери на Смарт бизнес ООД за регистрация на фирма. Дружеството разполага с необходимите опитни юристи за да мине вписването в търговския регистър на фирмата ви безпроблемно. За повече информация относно услугите на Смарт бизнес ООД : http://regismart.com/
Фирма:
Град:
website
Описание:
http://regihelp.com/
Регихелп ООД е фирма, която предлага на своите клиенти пълна гама от услуги по регистрация на фирма, промяна в обстоятелствата и заличаване на фирма. Квалифицирани и опитни юристи ще окажат правна помощ след откриване на фирмата и след регистрацията. Доверете се на нашите професионалисти, които имат дългогодишен опит във фирменото право за да мине регистрацията на вашата фирма безпроблемно. При нас няма отказ, защото ние знаем как трябва да се процедира по правилата.
Фирма:
Град:
website
Описание:
http://lawyerco-pz.com/
Адвокатско дружество "ЦЪРЦАРОВ И БАБАЧЕВ" - гр. Пазарджик се занимава предимно с граждански, административни и търговски дела, както и комплексно правно обслужване на юридически лица на абонамент. Можете да разчитате на нас и за всякакви услуги, свързани с нотариални и търговски сделки.
Фирма:
Град:
website
Описание:
http://praven-pogled.eu
Правен поглед е уеб сайт, който образова българските юристи. Юристите могат да намерят много полезна информация в в този уебсайт. Ще се опитаме този сайт да е полезен на читатели и следващи право.
Фирма:
Град:
website
Описание:
http://marietagencheva.eu
В България никой не е застрахован срещу проблемите, които могат да възникнат в отношенията с монополните дружества. В такава ситуация - потърсете професионален съвет и съдействие
Фирма:
Град:
website
Описание:
http://www.bulgarianexpert.com
Българската република като страна с увеличаващ се пазар, сравнително ниски данъци и доходоносни сектори за развиване на предприемачество, е твърде привлекателна за инвестиции. В уеб сайта ще разпознаете необходима информация, която ще ви бъде от полза ако сте решили да развивате дейност в нашата родина. Имайки предвид манталитета на хората в страната и опознавайки добре местното законодателство, ние ще ви осигурим точна информация. Осъществяваме различни видове услуги - счетоводни услуги, услуги по регистрация на ООД/ЕООД и много други.
Фирма:
Град:
website
Описание:
http://www.kantora.eu
Фирмата извършва услуги по регистрация на фирма, счетоводни услуги и консултации, годишно счетоводно приключване и други административни услуги. Глобал Консулт България е с дългогодишен експириънс в пазарната област на административните услуги. Тя има за основна задача да предложи най-доброто важно решение за Вашите финанси. Заедно с нашата компания разполагате със сигурен сътрудник. За допълнителна актуална информация разгледайте сайта www.kantora.eu .
Фирма:
Град:
website
Описание:
http://coin.bg/
Коин Консулт е специализирано в събиране на вземания и правно обслужване на търговски дружества. В компанията работят екип от адвокати, юристи и финансисти с опит в областта на извършваните от дружеството услуги. Коин Консулт предоставя на своите Клиенти правни консултации и обслужване в областта на облигационното, търговското, вещното, наследственото, трудовото и административното право. Коин Консулт предлага на своите клиенти събиране и изкупуване на вземания като можем да поемем за наша сметка всички разходи, свързани със събиране на вземането в това число държавни такси, адвокатски хонорари и др. По този начин Клиентът не се обременява със заплащането на допълнителни разноски, а нашето възнаграждение получаваме след събиране на вземането. Коин Консулт извършва регистрация на еднолични търговци и всички видове търговски дружества, както промяна на техните обстоятелства, преобразуване и ликвидация, регистрация на обединения на търговци (холдинг, консорциум), регистрация по ЗДДС, регистрация на търговска марка, регистрация на администратор на лични данни. Политиката на дружеството е насочена към предоставяне на ефективни услуги като най-важно за компанията е оценката на нашите Клиенти.
Фирма:
Град:
website
Описание:
http://www.popovandpartners.com/
Адвокатска Кантора Popov & Partners предлага широк кръг правни услуги - юридически консултации, администриране на инвестиционни проекти, разрешаване на граждански, търговски и финансови спорове и много други. Разполага с надежден екип от квалифицирани професионалисти в различни сфери на правото.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Адвокат. Адвокатска колегия Пловдив