Категории

.

Животновъдство

Фирма:
Град:
website
Описание:
http://vemo-feedadditives.com/
VEMO 99 ООД е основана през 1999 г. в гр. София, България. Фирмата е специализирана в разработването и производството на растителни и ензимни фуражни добавки, стандартизирани растителни екстракти, биологично активни хранителни суплементи. Производственият процес е структуриран и организиран основно в две производствени бази - едната за производство на основните суровини, намираща се в град Кнежа, Северозападен регион на България и друга за стандартизация, хомогенизация и опаковка на крайните продукти, разположена в гр. София. VEMO 99 ООД разполага със съвременно технологично оборудване, специализирана биохимична лаборатория и добре подготвен екип от професионалисти, което в съчетание със затворения производствен цикъл гарантира научно развойната дейност, производството и контрола на всяко ниво. Във VEMO 99 ООД е внедрена и ефективно действаща интегрирана система за управление на качеството и производството на безопасен продукт EN ISO 9001-2008 и HACCP. Всичко това ни дава увереност, че можем да отговорим на пазарните изисквания и търсене на високо качествени продукти, което ще донесе значим икономически ефект и ще подобри съществено качеството при производството на месо. Нашите серии от фуражни добавки ВемоХерб® и ВемоЗим® са разширявани и подобрявани през годините и днес можем с гордост да кажем, че търговските марки ВемоЗим® и ВемоХерб® са добре познати и търсени на вътрешния и международен пазар
Фирма:
Град:
website
Описание:
ostrichfun.com
Във фермата се отглеждат „ черни африкански щрауси”, наречени така, заради оперението на мъжките индивиди. Фермата разполага с ресторатче, в което могат да се консумират щраусови омлети и несравнимия щраусов стек-пържола. Посетителите могат да закупят разнообразни сувенири и дрехи, произведени от щраусови яйца и пера. Много често посетителите на фермата биват възнаградени с атрактивен „ танц на любовта”, изпълняван от мъжките щрауси, които много обичат да са в компанията на гостите на „Щраусово забавление”.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Репродуктор по свиневъдство АД е с основен предмет на дейност производство на разплоден материал – чистопородни свине-майки и нерези от порода Шведска голяма бяла и синтетични нерези – бащина линия от шунков тип. Развива още производство на комбинирани фуражи за всички категории свине. Отглеждат се над 800 броя свине от специализирани породи. Компанията притежава модерна технологична база, кланица и силозно стопанство. Обявена е за едно от десетте най-успешни търговски дружества и организации на територията на Община Тунджа. Репродуктор по свиневъдство АД е спомоществувател на много културни и социални прояви в Ямболска област. Фирмата е член на Асоциацията на свиневъдите в България.
Фирма:
Град:
website
Описание:
dbv.bg
Обекта е първа категория с право на износ в ЕС. Извършва клане на прасета , източно балканси прасета и агнета
Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма:
Град:
website
Описание:
Научно-изследователска организация , занимаваща се със създаването и поддържането на породите Българско Сименталско Говедо и синтетична популация млечна овца. Предлага телета за разплод и угояване , агнета , кочове и овце трипородна кръстоска за мляко, включваща Черноглава плевенска порода , Аваси и Източнофризийска порода. В станцията се работи по интродукцията на винен сорт "Гъмза" . Извършва консултантски услуги свързани със земеделието , арендува земя и разполага със собствен авто-тракторен парк.
Фирма:
Град:
website
Описание:
agroecon.com
АГРОЕКОН ООД е фирма, специализирана в проектиране на селскостопански обекти: животновъдни ферми; складове и силозини стопанства за зърносъхранение; фуражни цехове и кухни; биогазови инсталации. Във фирмата работят или са привлечени като експерти водещи за страната специалисти в областта на животновъдството и техниката за селското стопанство. Проектирането е свързано с предварителни консултации за уточняване на изискванията на нашите клиенти и за приемане на параметри, които отговарят на изискванията на ЕС по отношение на отглеждането на животните и на качеството на произвежданата продукция. Освен проектиране, заедно с нашите партньори, можем да продължим работата с клиентите до: - строителство на обектите; - доставка и монтаж на оборудването; - изработване на специализирано оборудване; - сервизно обслужване на техниката; - обучение на кадрите; - доставка на животни; - консултации по хранене и отглеждане на животните. Ние можем да Ви направим само проекта, но можем да Ви помогнем и за неговото реализиране до ключ. Можем да направим всичко, от което се нуждаете. Ние ще Ви направим не каква да е, а ЕДНА ДОБРА ФЕРМА
Фирма:
Град:
website
Описание:
svicom.eu
Предприятието "СВИКОМ" ЕООД - гр.Сливен е специализирано в отглеждането и угояването на прасета. Свинекомплексът се намира на 7 километра от гр.Сливен, разположен е върху 227.000кв. м. и е 100% частна собственост
Фирма:
Град:
website
Описание:
Животновъден комплекс - птицеферма, свинеферма, овцеферма, кланица за бели меса, отглеждане на пилета (бройлери), прасета, породисти овце.
Фирма:
Град:
website
Описание:
"МИА"ООД е фирма, която се занимава с изкупуване, угояване и износ на агнета, предимно за Гърция и Италия.