Категории

.

Консултативни центрове

Фирма:
Град:
website
Описание:
http://www.petyatuhleva-psiholog.com
Петя Тухлева - професионален психолог в Пловдив - Лечение на зависимости, паник атаки, страхове, фобии, манийни състояния, злоупотреба с алкохол, развод и др.
Фирма:
Град:
website
Описание:
http://bri4ka.bg/listings/search?type_id=1&mark_id=53&order=1&person=1&firm=2
Обяви коли и джипове Mercedes - Bri4ka.bg - сайт за безплатни обяви за коли и джипове - авто обяви
Фирма:
Град:
website
Описание:
http://www.logopedplovdiv.com/
Логопедични кабинети Barborino извършват терапии в индивидуална или групова форма, в зависимост от преценката на специалиста или терапвтираното лице или техните родители. Може да се консултирате с логопед при наличие на различни възможни симптоми като липса на говор на 2 годишна възраст, ако детето не задава пояснителни въпроси като Какво е това и Защо, носово говорене и др. Говорните терапии се извършват по индивидуална програма в уютна и спокойна обстановка.
Фирма:
Град:
website
Описание:
В ДКЦ „Ескулап – Цитомед” работят по договор с НЗОК следните специализи­рани кабинети: ♦ Кардиология ♦ Рев­матология ♦ Ендокринология ♦ Хема­тология ♦ Гастроентерология ♦ Нефро­логия ♦ Пулмология ♦ Хирургия ♦ Съдо­ва хирургия ♦ Неврохирургия ♦ Онко­логия и хирургия на гърдата ♦ Уроло­гия ♦ Ортопедия и травма­тология ♦ Неврология ♦ Офталмология ♦ УНГ /с микроларингохирургия/ ♦ Педиатрия ♦ Гинекология и онкогинекология ♦ Психиатрия и психотерапия ♦ Дерма­товенерология. Разполага с отделе­ние по образна диагностика, клинич­на, микробиологична и патохисто­логична лаборатории. Използваме най-добрата медицинска апаратура, за да дадем най-точната диагноза.
Фирма:
Град:
website
Описание:
www.dkc-anna.bg
Кабинети по ♦ Гастроентерология ♦ Ендокринология ♦ Хематология ♦ Хирургия ♦ Ортопедия ♦ Ревматология ♦ Очен ♦ УНГ ♦ Гинекология ♦ Урология ♦ Кардиология ♦ Неврология ♦ Белодробни болести ♦ Образна диагностика ♦ Клинична лаборатория ♦ Издаване на протоколи за помощни средства.
Фирма:
Град:
website
Описание:
www.dkc1bg.com
Специализирана извънболнична медицинска помощ-договори с РЗОК и здравноосигурителни фондове. Клинична и патохистологична лаборатории. Образна диагностика. Физиотерапия. Високоспециализирани медицински дейности. Регистратура за хора с увреждания. Манипулационна -7 дни от 7.00 - 19.00.
Фирма:
Град:
website
Описание:
www.dkc6.com
Специализирани кабинети с извършване на високоспециализирани дейности - ехокардиография, велотест, холтер, фиброгастроскопия, фиброколоноскопия, доплер, обща и специализирани ЛКК, клинична и рентгенова лаборатории.
Фирма:
Град:
website
Описание:
www.dkc3-plovdiv.com
Договор с НЗОК по специалности - акушерство и гинекология, пулмология, гастроентерология, кардиология, ендокринология, нефрология, ревматология, хирургия, ортопедия, неврология, психиатрия, очни болести, УНГ, физиотерапия, урология, дерматология. Клинична лаборатория, рентгенова диагностика.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Извънболнична специализирана медиц. помощ. Специалисти: вътрешни болести; пулмология; кардиология; ендокринология и обмяна на веществата; нефрология; неврология; гастроентерология; детски болести; детска ендокриноло- гия и болести на обмяната; акушерство и гинекология; хирургия; ортопедия и травматология; ушно-носно-гърлени болести; очни болести; кожни и венерически болести; психиатрия; спортна медицина. Образна диагностика – рентгенология и ехография на коремни органи – черен дроб, жлъчка, панкреас, отделителна система. Ехография на щитовидна жлеза.
Фирма:
Град:
website
Описание:
mail.orbitel.bg
ТДКЦ работи с РЗОК и следните доброволни ЗОФ: Доверие, ЦКБ, Медико 21, Дженерали Закрила, Надежда, Вайс Медика и Всеотдайност в следните кабинети: вътрешни, белодробни, кардиология, детски, неврология, очен, УНГ, хирургия, психиатрия, кл. лаборатория, образна диагностика, ехография, физиотерапия.