Категории

.

Квалификация и преквалификация

Фирма:
Град:
website
Описание:
Краткосрочни курсове и дългосрочни специализации. Поръчкови обучения
Фирма:
Град:
website
Описание:
kursove-za.com/
Курсове за професионална квалификация за мотокаристи.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Следдипломни квалификации и курсове за специалисти след висше и средно образование. Специализирани поръчкови обучения.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма ИНСТИТУТ ПО ИНДУСТРИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ И МЕНИДЖМЪНТ с адрес Македония 1 в СОФИЯ можете да намерите на телефон 02 9875882. Дейността на ИНСТИТУТ ПО ИНДУСТРИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ И МЕНИДЖМЪНТ е Квалификация и преквалификация.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Това е начинът, по който в каталога е вписана фирма ИКОМС ЕООД с адрес Плевен, ул. Кирил и Методий 18, ап. 22 и телефон 064 827 270. Основната дейност на ИКОМС ЕООД е Квалификация и преквалификация.
Фирма:
Град:
website
Описание:
ИКОМ ЕООД в Пазарджик можете да намерите на телефон 034 443 884. Фирмата извършва дейност "Квалификация и преквалификация".
Фирма:
Град:
website
Описание:
Това е начинът, по който в каталога е вписана фирма ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ЗА НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА ЕООД с адрес Бургас, ул. Александровска 16 и телефон 056 840606. Основната дейност на ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ЗА НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА ЕООД е Квалификация и преквалификация.
Фирма:
Град:
website
Описание:
ДРУЖЕСТВО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЗНАНИЯ МИСЪЛ в Велико Търново можете да намерите на телефон 062 621 914. Фирмата извършва дейност "Квалификация и преквалификация".
Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма ДРЗ - СМОЛЯН с адрес Смолян,бул. България 10, Източно Крило, Ет. 4, Ап. 413 в Смолян можете да намерите на телефон 0301 658 30. Дейността на ДРЗ - СМОЛЯН е Квалификация и преквалификация.