Категории

.

Лаборатории - медицински

Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма:
Град:
website
Описание:
СМДЛ Медика2000 ООД Ловеч се намира в цетралната градска зона.Достъпна за всички пациенти и за тези със специални потребности,защото е разположена на партера на бившата Стоматологична поликлиника и има непрекъснато работно време от 8ч.до 18ч във всички работни дни. Извършва клинично лабораторни изследвания-хематоморфология,биохимия,коагулация,уринен анализ,хормони,туморни маркери.Договор с НЗОК.
Фирма:
Град:
website
Описание:
СМДЛ ЕСКУЛАП ЕООД е създадена през 2003г. със съдебно решение №3/30.12.2003 г. на Софийски градски съд Ф.Д. №13046/2003. По Закона за лечебните заведения на основание чл.40, ал.3 е регистрирана в Регионалния център по здравеопазване под № 00047, партида 1, том III, стр.64 и се представлява от доц. д-р Веселка Стоянова Лазарова. Кода на практиката е 2218141501. Лабораторната дейност на СМДЛ ЕСКУЛАП започна от 07.04.2004г. със сключването на договор с НЗОК. Клиничната лаборатория е оборудвана с хематологичен анализатор MINDRAY BC-2800, биохимичени анализатори: MINDRAY BC-2800 и ALFA WASSERMANN PLD – 951, коагулометър CLOT-1, центрофуга, микроскоп,. Системата за взимане на кръв е затворена с вакумтейнери, реакционните епруветки са за еднократна употреба, разполага с набор от автоматични пипети. Изброеното оборудване дава възможност за извършване на широка гама от изследвания, като хематологични, биохимични, серологични, микробиологични изследвания и изследване на урина. Разполагаме и с консумативи, реактиви и лабораторна стъклария за извършване на морфологични паразитологични изследвания. В лабораторията се правят микробиологичните и паразитологични изследвания, необходими за оформянето на здравните книжки съгласно изискванията на наредба №15/27,06,2006 год. Специалистите работещи в лабораторията са: Доц. д-р Веселка Стоянова Лазарова – медицински управител и завеждащ клиничната лаборатория. Д-р Лазарова е със специалност клинична лаборатория, дългогодишен лабораторен лекар и завеждащ катедра Клинична лаборатория на Медицински факултет към Тракийски университет Стара Загора, автор на множество научни публикации и учебници. Д-р София Ива Кралева е завеждащ микробиологията. Притежава придобита специалност по микробиология. Работила е в МА, и в частни микробиологични лаборатории. Д-р Любов Гагова е паразитолог с придобита специалност. Завършила е в Германия. В момента е завеждащ сектор в ОРИОКЗ. Лаборантите са двама с богат опит и стаж.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма:
Град:
website
Описание:
МЕДИЦИНСКА ЛАБОРАТОРИЯ Имуно - хем ЕООД извършва следните медикодиагностични изследвания: • Пълна кръвна картина; • Урина, биохимични показатели; • Хормони; • Туморни маркери; • СПИН, хепатит А, хепатит В, хепатит С, васерман, Хламидия; • Кръвни групи, антиеритроцитни антитела при бременни и пациенти с хематологични или автоимунни заболявания; • Ревматологични проби; • Микробиология, Вирусология; • Паразитология; ЛАБОРАТОРИЯ Имуно - хем ЕООД има договор с НЗОК за обслужване на осигурени пациенти по пакети дейности: • Клинична лаборатория; • Микробиология; • Вирусология; • Имунохематология; • Високоспециализирани изследвания - хормони и туморни маркери, идентификация и специфичност на антиеритроцитни антитела;
Фирма:
Град:
website
Описание:
diasystems.biz
Течни реактиви за биохимия, имунотурбидиметрия, гликиран хемоглобин, микроалбумин, плазмени белтъци, контролни серуми и калибратори. Реактиви и апарати за коагулация. Бързи тестове за хеликобактер пилори, сифилис, микроалбумин, инфекциозни заболявания, ревматология, тест ленти за урина. ELISA за хормони, хепатит, туморни маркери, автоимунитет.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Доставка на аналитична лабораторна апаратура и аксесоари. Специализирани сме в областта на петролната промишленост и екологията. Представляваме водещи производители от Европа, САЩ, Япония и др. страни: - Eltra, Germany – елементни анализатори на CO2 и S2 във въглища и др. материали; - Witeg, Germany – лабораторна сертифицирана стъклария, пипети и др. общо-лабораторни консумативи; - SDM, Italy - Gibertini, Italy - Optika Microscopes, Italy - MPW, Poland - КEM, Japan – денсиметри, титратори; - Aurora Instruments, Canada - Vitropic, France; - Froilabo/Firlabo, France; - Duncan & Associates, UK; - Fistreem, UK; - Technoglas, Holand; - Zematra, Holand; - Tamson Instruments, Holand - Snijders Scientific, Holand - Biosan, Latvia; - Cisa, Spain;