Категории

.

Магазини - платове

Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма:
Град:
website
Описание:
CMT, конструкция и изработка на дамска и мъжка конфекция. Създадена през 1989г. , главната дейност на фирмата е производството на висококачествена мъжка и дамска конфекция, осигурявайки безупречно обслужване, увереност и комфорт на нашите клиенти, докато същевременно предоставяме качествени отлични условия на труд на своите работници. Денисим е фирма поддържаща качество, отговарящо на всички Европейски стандарти, като гарантира на своите партньори технически и качествен контрол.
Фирма:
Град:
website
Описание:
КЕРИТЕКС ЕООД е наи големят вносител на платове от Турция в Балгаря за производството на спално бельо като хасе,крепон,сатен,ранфорс и много др.Големи складови количества най изгодни пазарни цени по договаране без каквато и да е конкуренция.Фирмата също така предлага и пълна гама от готова продукця в областа на спалното бельо.РАБОТИМ И ПО ПОРЪЧКИ!!!
Фирма:
Град:
website
Описание:
Тонзос 95 АД е правоприемник на Тонзос ООД и съществува като предприятие със същия вид дейност от 1971 година. Дружеството е текстилно предприятие, което развива дейността си в три направления: разработка, производство и продажба на жакардови платове за мека мебел и матраци; пасмантерийни изделия за шивашката индустрия, ленти и колани за мебелното производство. Дружеството е специализирано и в производството на плетени хирургически конци - добре познати на българския и руския пазар като медицински консуматив с високо качество. Тонзос 95 АД е единствен производител в България на жакардови мебелни платове и плетени полиамидни антимикробни хирургически конци с утвърдени традиции и опит в тези производства повече от 25 години. Фирмата притежава патент и свидетелства за промишлен дизайн за седем дизайна текстилни плетени мрежи за обувното производство, както и Търговска марка Поликон/ Polycon за хирургически конци. Предприятието разполага със специализирано оборудване за подготовка и производство на широка гама жакардови тъкани, пасмантерийни изделия и плетени хирургически конци. За изпълнението на основните и спомагателни процеси фирмата има собствен багрилен участък, който е предпоставка за независимост и дават възможност за бърза реакция. Лабораторията на фирмата за физико-механични изпитвания разполага с контролна апаратура за извършване на необходимия контрол. На централно място в фирмата поставя успеха на своите клиенти и сътрудници. Тонзос 95 АД прилага и непрекъснато подобрява въведена и сертифицирана система за управление на качеството - СУК, Тонзос 95 АД демонстира способността си постоянно да осигурява продукт, който да отговаря на клиентските изисквания и на приложимото законодателство и да увеличава удовлетворението на клиентите. Нарастващите изисквания на клиентите и конкуренцията на вътрешния пазар са основание Тонзос 95 АД да си постави следните цели: • достигане и поддържане изискванията на международните стандарти по отношение на техническото равнище и качеството на предлаганите продукти; • поддържане на Система за управление на качеството /СК/, изградена на основата на международния стандарт БДС EN ISO 9001:2008 / EN ISO 13485:2003., осигуряващи висококачественно изпълнение на изискванията на клиентите и поддържане на постоянно ниво на качеството на произвежданите продукти; • придобиване правото за поставяне маркировка „СЕ” на произвежданите медицински продукти в съответствие с изискванията на Директива 93/42/ЕЕС; • утвърждаване на завоювани вече пазари и излизане на нови; ежедневно предлагане на клиентите: иновационни и надежни продукти, компетентно консултиране при избора на изпитани рашения и специфични заявки, сигурност на доставките, изгодно съотношение поръчка - цена и др За постигане на основната цел на ръководството - максимално удовлетворяване на желанията и очакванията на нашите клиенти и регулаторни органи, в Дружеството е внедрена и действа Система за управление на качеството на база БДС EN ISO 9001:2008/ EN ISO 13485:2003 Предприятието развива дейността си в три направления на текстилното производство, като се стреми да поддържа взаимноизгодно партньорство с клиентите и проучва техните изисквания по отношение на продуктите на дружеството, разбира нуждите и очакванията на клиента по отношение на продукта - качество, цена, срок на доставка, с оглед по-пълното му задоволяване: • жакардови платове за мебелното производство (мека мебел и матраци); • пасмантерийни изделия за шивашкото производство; • полиамидни хирургически конци „Поликон”; И в трите си производства разполагаме с широк асортимент продукти, които разработваме, мострираме и предлагаме на своите клиенти. В тъкачницата и пасмантерията се правят разработки по мостри и проекти на клиенти от наши специалисти десенатори. Продуктите ни се използват предимно в мебелното, шивашкото и обувното производство, а медицинското изделие хирургически конец Поликон се реализира като краен проудкт в медицината за шевен материал. Всички изделия са изработени от екологично чисти и висококачествени материали, произведени от водещи текстилни компании. Особено внимание и усилие се реализира в областта на разширяване и разнообразяване на асортимента на жакардови платове за матраци, разработване на платове с участие на естествени материали в богата цветова гама, стабилизиране на структурата и повишаване качеството на платовете.
Фирма:
Град:
website
Описание:
приказен домашен уют приятни ухания и красота изтънчени и фини материи, изработени с много вкус и вдъхновение усещане за неповторимост и великолепие във всеки детайл съвършени колекции с които можеш да помечтаеш да живееш в мечтите си… …. у дома
Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма:
Град:
website
Описание: