Категории

.

Медицинска техника

Фирма:
Град:
website
Описание:
WWW.NORDENBG.HIT.BG
Търговия с машини и оборудване за парфю-мерийна, козметична, фармацевтична, хранително-вкусова промишлености-пивоварство, сладкарство, сладолед, хляб и хлебни изделия, млечна и винарна индустрии. Доставя пакетираща техника, бутилиращи линии и производствено оборудване от еденични машини до обекти "на ключ" от Швеция, Холандия, Австрия, Франция, Италия. Участва в инвестиционни програми. Предлага инженерингови решение.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Доставка, монтаж, сервиз на цялата гама климатична и хладилна техника. Гаранционен сервиз на Panasonic, Samsung, Neo, Midea. Производсво на консумативи за монтаж и сервиз на хладилна и климатична техника.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Производство на диамантови режещи инструменти, синтеровани диамантени въжета за рязане на варовик, мрамор,травертин, бор-корони за скалооблицовачни материали, бетон и асфалтдиамантени дискове за гранит, мрамор,варовик, бетон, асфалт импрегнирани и еднослойни диамантени корони за геолого-проучвателната промишленост и строителството рециклиране на сондажна апараратура, автосонди консултации, производствен опит и "ноу хау".
Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма:
Град:
website
Описание:
eurogat.bg
EUROGAT OOД е основана през 2001, като наследник на фирмата “Eurogat”, която съществува от 1991 година и беше една от първите специализирани компании, развиваща дейност в доставката на кафе машини и барово оборудване.
Фирма:
Град:
website
Описание:
“Панов” ЕООД е основана през 2002 год. с решение на Варненски окръжен съд с адресна регистрация град Белослав ул. “Трети март № 30 Фирмата е създадена с частен капитал. Основател на “Панов” ЕООД е Ангел Панайотов Панов. “Панов” ЕООД е бързо развиваща се в областта на търговията с хотелиерско и ресторантьорско оборудване фирма. Стреми се да предложи комплексно задоволяване на нуждите на клиентите чрез непрекъснато обогатяване на продуктовата гама и разширяване на контактите с доставчиците. “Панов” ЕООД подържа специален склад, в който има наличност от стоки, които разпространява на българския пазар като се опитва да следва добрия образец на фирми, доказали себе си на международно ниво в търговията на разнообразни стоки за нуждите на хотели от висок и среден клас . Това спомага за по-бързите и по-гъвкави доставки на клиентите. Разполага с транспортни средства необходими за транспортирането на стоките.