Категории

.

Митници

Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма:
Град:
website
Описание:
ИЗГОТВЯНЕ НА МИТНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ВСИЧКИ МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМИ.МИТНИЧЕСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АГЕНТИРАНЕ.КОНСУЛТАЦИИ ПО ВЪНШНО-ТЪРГОВСКИЯ РЕЖИМ НА РБ.СПЕДИЦИЯ И ЛОГИСТИКА,ВКЛЮЧИТЕЛНО И КИТАЙСКИ КАРГА.
Фирма:
Град:
website
Описание:
ИнАут ЕООД е лицензиран митнически агент и предлага всички видове услуги свързани с представянето на клиентите пред българските митнически власти. Дейността на фирмата обхваща следните услуги: представяне на клиенти пред митническите власти при обработката на стоки под митнически режим; изготвяне и заверка на всички видове митнически документи; електронно митническо деклариране и ускорени митнически процедури; ЕОРИ регистрации; становища за внос/износ на стоки с възможна двойна употреба; издаване на EUR1 сертификати; издаване и заверка на сертификати и разрешителни; банкова гаранция по транзитни операции; консултации по режими.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Консултации и представителство в областта на митническата и външнотърговската теория и практика
Фирма:
Град:
website
Описание:
Представителство за внос и износ на товари, пратки и автомобили пред всички митници и митнически бюра в София. Извършваме всички формалности и процедури, необходими за освобождаване на стоките.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма МИТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ ЕТ 777 Яна Иванова работи като лицензиран митнически агент вече 12 години. Дейността, която упражняваме е насочена към: * Оформяне на митнически документи * Представителство пред митница Професионализъм и експресно облужване!
Фирма:
Град:
website
Описание:
bers.bg
Още от създаването си през февруари 2005г. bERS израстна като една от водещите фирми, предлагаща интегрирани логистични услуги със собствена база и инфрастуктура. Базата на bERS се намира в северната индустриална зона, в близост до Летище София и двете магистрали, водещи към южна и североизточна България (Е79 и Е80). bERS разполага с многофункционални закрити складови помещения на обща площ от 7700 м?, обем от 55 000 м?. Част от складовите площи са с изградена стелажна система за 6 000 палетни места. В експлоатация са четири хладилни камери с обща площ 500м? и климатизиран склад за съхранение с високи изисквания за влажност и температура. Инфраструктурата на bERS включва автономно водоснабдяване и електрозахранване, 9 хидравлични товарни рампи, пречиствателна станция за отпадни води, паркинг за товарни и леки автомобили, оптична телефонизация и интернет връзка, презентационна техника и локални мрежи и офис помещения. През 2008г. bERS е сертифициран по стандарта ISO 9001:2000. Проектирането и изграждането на логистичната база на bERS отговаря на последните европейски стандарти за складиране на високотехнологични материали и стоки, изискващи специални условия на съхранение: температура, запрашеност, влажност на въздуха, цялостна система за охрана, автоматизирана система за пожароизвестяване и пожарогасене.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Митническа Агенция Стоян Авелов е лицензирана фирма с традиции и дългогодишен опит в сферата на митническите услуги. Извършва пълно митническо представяне на Вашите стоки, преминаващи през митническите учреждения. Предлага изготвяне на всички видове митнически и транспортни документи, сертификати и удостоверения. Подаване на митнически документи по електронен път . Консултации по вносно-износни операции.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Цялостно Митническо Обслужване. Изготвяне на всички видове митнически документи при внос, износ, транзит и др. Електронно деклариране. T2L
Фирма:
Град:
website
Описание:
Логистичен център с хладилни складове и транспорт Местонахождение: в Северната индустриална зона на град Габрово Площ: 3 дка Характеристика: логистичен център и хладилни складови площи . Подходящ за съхранение на плодове, зеленчуци, месни и рибни продукти и други стоки изискващи хладилен температурен режим. Капацитет:8200 палетоместа с температурен режим от плюс 10 до минус 30 градуса. Изграден на 5 нива. Сертификация: Базата притежава лиценз за търговия със страните от Европейската общност и работи по системата НАССР. Клиентите могат да наблюдават наличности, температурен режим, влажност на въздуха и други показатели онлайн. Приложение: Хладилният център в Габрово съхранява готови замразени продукти от внос и от България. Складови системи:мобилна складова система „Mobile”и„Drive In” Гарантирано е спазването на принципа FЕFO (First Expired, First Out) -има достъп до всеки един палет във всеки един момент. Софтуер:системата Logistic Vision позволява във всеки момент да се следи всяко едно палетно място при какъв температурен режим е, при каква влажност се съхраняват продуктите. Системата работи със съответните мобилни устройства (баркод четци и скенери), като част от тях са вътре в електрокарите. Цялото управление се осъществява от контролно табло. Пикинг: Вариантите за пикинг в склада на Белфриго са два. -заявките да се правят вътре в самия хладилник, като за целта работниците са със специални облекла и обувки, за да могат да работят при минусовите температури. Подготвените заявки се качват директно на хладилните камиони. -Заявките се подготвят извън хладилните камери - палетите се изкарват извън хладилника – при температура 5-6 градуса, след което веднага се качват в хладилните камиони. Транспортни възможности: 24 хладилни транспортни средства, с товароносимост от 500 кг до 22 тона