Категории

.

Обществени организации

Фирма:
Град:
website
Описание:
www.pogledkamvekovete.org
Сдружението е независимо, доброволно, обществено сдружение с идеална цел за извършване на дейност в обществена полза на физически и юридически лица за 
Фирма:
Град:
website
Описание:
www.saedinenie.com
Корпорация Съединение е акционерно дружество от холдингов тип с участие в капитала на над 40 фирми от различни отрасли на българската икономика. Холдингът е най-големият частен собственик в Пловдивска област. Дружествата от неговия портфейл предлагат над 1100 продукта и услуги и осигуряват над 1700 работни места.Продукти:МеталообработванеМашиностроенеЛазерна техника и оптикаИндустриален текстилТрикотажДървообработванеСтроителствоХранително-вкусова промишленостХотелиерство и туризъм
Фирма:
Град:
website
Описание:
Неправителствена организация занимаваща се с образование, социални дейности и благотворителност, международно сътрудничество, обмен на информация, научни изследвания, икономически анализи, обучение и консултации, подготвяне на проектозакони. социологически изследвания.
Фирма:
Град:
website
Описание:
 Частна нестопанска организация.Главната цел е насърчаване развитието на информационното общество и икономиката на знанието в България. 
Фирма:
Град:
website
Описание:
Фондация занимаваща се с хуманитарни и социални изследвания.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма:
Град:
website
Описание:
Юридическа организация с нестопанска цел в която членуват юридически и физически лица производители на трактори, селскостопански машини и резервни части, научно-изследователски и експериментални институти, търговско-пласментни организации и фирми, частни и с държавно участие.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Неправителствена организация занимава се с изкуство и култура, образование, екология, научни изследвания, обучение и консултации.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма:
Град:
website
Описание:
Неправителствена организация занимаваща се с спомагането за интеграцията в обществото на семейства с един родител, подпомагането на развитието на деца от семейства с един родител и съдействане за развитие на професионалния и творчески потенциал за реализацията на пазара на труда на семейства с един родител.