Категории

.

Общини

Фирма:
Град:
website
Описание:
http://www.energygrants-burgas.eu/
Уеб сайт по проект: „Повишаване на енергийната ефективност на централно топлоснабдяване на три общински сгради за образование в гр. Бургас, ж.к. Меден рудник“ Специфични цели: 1. Подмяна на амортизирани и неефективни отоплителни мощности в РОЦ-„Меден рудник“; 2. Преустановяване ползването на неекологосъобразни източници на гориво и намаляване разходите за експлоатация; 3. Повишаване вниманието върху проблемите по опазване на околната среда на подрастващите и жителите на гр. Бургас, чрез провеждането на специализирани информационни кампании и обучения по темата.
Фирма:
Град:
website
Описание:
pavelbanya.bg
Община Павел баня е разположена в Централна България, в сърцето на Розовата долина между Стара планина и Средна гора. Заема територия от 518,78 кв.км и включва 13 населени места с административен център гр. Павел баня. Територията на общината граничи с тези на общини Казанлък, Карлово, Братя Даскалови и Калофер. Територията на общината се пресича от две важни комуникационни оси на националната транспортна инфраструктура. В посока запад-изток първокласен път І-6 /София-Бургас/ и в посока север-юг второкласен път ІІ-56 /Русе-Пловдив/, осигуряващ един от най-краткия път между Северна България и границите с РГърция и РТурция. През общината преминава и главна жп линия № 3 /София – Казанлък – Карнобат – Варна/. Гр. Павел баня отстои на 192км от столицата София, 80км от Пловдив, 60км от Стара Загора и 25км от Казанлък. Средната надморска височина на гр. Павел баня е 828 м. Община Павел баня попада в климатичния район на Източните задбалкански полета, на европейско континенталната климатична област в България.В района духат умерени ветрове. Преобладава северният, който населението нарича “шипченски”. Има южни ветрове,които духат при нахлуването на субтропичната въздушна маса рано напролет и причиняват стопяване на снежната покривка, а през лятото засушяване. Средногодишната температура на въздуха е около 10,8 градуса при средна температура през януари около минус 1 градус, а през юли около 22 градуса. Лятото е доста топло, освежавано от планинско долинния вятър, водната маса на близкия язовир “Копринка” и залесените склонове на Средна гора. Зимата е умерено студена, но се чувства осезателно, поради слабата ветровитост. Пролетта настъпва към средата на март, а топлата и слънчева есен продължава докъм средата на ноември. Валежите са умерени-около 630 мм. средногодишно, а снежната покривка е непродължителна-около 25 дни годишно. Облачността и относителната влажност на въздуха са умерено изразени, мъгливостта е слаба- около 22 дни средногодишно, а продължителността на слънчевото греене е твърде голяма- над 2200 часа средногодишно. Съществено богатство на територията на общината със стратегическо значение са наличните повърхностни води представени от р.Тунджа и притоците и р.Тъжа, р.Габровница и р.Турийска, които заедно с подпочвените води по речните тераси притежават добри питейни качества. Община Павел Баня притежава термоминерални води с национално значение, които са в град Павел Баня. На тази основа той е класифициран като балнеоложки център с национално значение. От седемте естествени сондажни хидротермални източника бликат минерални води с аналогична физико-химична характеристика – с температура от 50 до 61 градуса и общ дебит 950л/минута. Водите се характеризират като слабо минерализирани, хипотермални, радонови, силициеви и флуорни. Курортът е профилиран за лечение на дегенеративни и възпалителни ортопедични заболявания на опорно-двигателния апарат, на периферната нервна система, на гръбначния мозък и др. Водата Павел баня е известна със своите лековити минерални води. Те извират от 7 естествени сондажни източника и със средна температура от 51 до 63 градуса. Повлиява добре на заболявания на опорно-двигателния апарат, невралгии и др. Години наред, излекувани българи и чужденци носят славата на Павел баня от уста на уста. Днес, това е един от националните балнеотурстически центрове, единствен по рода си на Балканския полуостров. Годишно над 30 000 туристи посещават града, оставят тук болката, и отнасят със себе си спомена за градчето, в което са се излекували. Розите Павел баня е сърцето на Розовата долина. На територията на общината се отглеждат над 5000 дка българска маслодайна роза. Освен това, близо 2000 дка са засяти с други етерично-маслени култури – лавандула, мента, анасон. Девет са действащите розоварни в община Павел баня. Две от тях представят античните методи на розоварене и са отворени за посещение на туристи. През месеците май и юни Павел баня ухае на рози. В ранни зори розовите блокове се огласят от веселия смях на млади и стари, закърмени с аромата на роза, които не могат да пропуснат краткия период на розобера… Традициите Празник е тачена дума по тези места. Зададе ли се Коледа, Сирни Заговезни, Лазаровден, Великден – трескаво оживление цари във всеки дом…Следва Празника на Розата и Минералната вода, Празника на град и община Павел баня, Ден на народните будители… Павел баня празнува – уникално съчетание на вековни традиции и съвремие… Елате и вижте – за да остане завинаги спомен в сърцата Ви Природата Павел баня е разположена в центъра на България. Под ромона на р. Тунджа от север строго ни гледат алпийските склонове на Стара планина, а от юг - Средна гора разкрива живописната си красота. Язовир Копринка е едва на 2 км от общинския център и предлага възможности за отдих, почивка и риболов. Част от НП “Централен Балкан” заема високите части на Стара планина, разкривайке красотата на Майката – природа – екопътеки, запазени местообитания, редни животински и растителни видове. Хората Община Павел баня притежава множество богатства – лековити минерални води, плодородни земи, природни феномени…но истинското богатство са хората – съхранили в себе си частица топлота и гостоприемство, готови да разкажат и покажат на своите гости неизмеримото богатство на традициите и културата предавана от векове до днес. История До освобождението на България от османско робство Павел баня не е съществувала, но земите около селището са били използвани за лечение още от дълбока древност. Около горещите минерални извори в града при археологически разкопки са открити останки от античен град, римски бани и балнеоложки съоръжения, голяма християнска църква и други сгради, което свидетелства, че курортът е бил известен още в Древността. И до днес са запазени много исторически и археологически забележителности, като тракийски храмове и гробници, останки от римски и византийски пътища. На 10 км. източно от Павел баня, на левия бряг на р. Тонзос ( Тунджа ), великия тракийски цар Севт III е построил столицата Севтополис - център на Одриското царство, намиращ се сега под яз. “Копринка”. В четирите посоки около минералните извори са построени по десет селищни могили. Много от тях влизат в чертите на града (едната от които е в местността “Герена”, където е балнеолечебния комплекс ). Други са пръснати в околността - в гр. Шипка ( гробницата на Севт III –“Голямата косматка”, “Оструша” и др.), в с.Габарево (“Поповата могила”, “Габаревската могила” , в с.Тъжа има много останки от селища и некрополни могили, една от тях е “Чоевата могила” в близост до ВЕЦ-а, в с.Виден са открити следи от старо тракийско селище, и на много други места. Това е доказателство, че преди хилядолетия местността е била значим център за тракийската материална и духовна култура. Павел Баня възниква като селище непосредствено след Освобождението. През 1877г. е обявена Освободителната война. Няколко дена преди изтеглянето на руските войски, в с. Турия научават, че Калофер гори, запален от башибозуците и побягват през с. Шипка. Започва “Бегът през Балкана”. Башибозуците запалили всички села по долината на р.Тунджа. Селото било напълно опожарено и разграбено. През пролетта на 3 март 1878г., те се завърнали в Турия, но намерили само пепелища. Заселили се в опразненото турско с. Лъджакьой, което се намирало в непосредствена близост до топлите минерални извори. Заселилите се тук турийци го кръщават на свети Павел и на княз Павел - брат на руския Цар Освободител.
Фирма:
Град:
website
Описание:
oriahovo.bg
Община Оряхово е разположена в Северозападна България по поречието на р.Дунав. Състои се от седем населени места (град Оряхово – общински център и шест кметства – Селановци, Остров, Лесковец, Горни Вадин, Галово, Долни Вадин) с обща площ 329 хил.дка. Общината се намира в североизточната част на област Враца и граничи на юг с общините Бяла Слатина и Кнежа, на изток с община Долна Митрополия, на запад и югозапад с община Мизия и на север граничи с р.Дунав. Общината е част от район с важно геостратегическо положение, което определя голямата и роля в развитието на област Враца и страната, за трансгранично европейско сътрудничество. Тази значимост се подсилва от наличието на гранично контролно пропускателен пункт и ферибот. Географско положение Дунавската хълмиста равнина е най-северната геоморфоложка област на Република България. Въз основа на своите различия тя се разделя на три подобласти, като една от тях е Западната (Ломско-Оряховска) низина. Тя има предимно равнинен характер. Топографската ? повърхнина е слабо наведена на североизток. Широките асиметрични долини на реките Лом, Цибрица, Огоста, Искър и Вит я разделят на няколко междудолинни ридове с полегати, дълги и плоски източни склонове и къси стръмно спускащи се западни склонове. Равнинно-хълмистият релеф, умерено континенталният климат, надморската височина (150 м) и разнообразните почви (преобладаване на чернозем и льосови) характеризират географските особености на Общината. Географското и местоположение определя достъп до северната граница на Република България и това позволява включване на воден транспорт с пътници и товари чрез изградените Пристанищен и Фериботен комплекс. Забележителности Средновековната крепост “Камъка” – гр. Оряхово Намира се на 600 м западно от град Оряхово. Изградена е през ІХ в. като част от дунавската укрепителна система на Първата българска държава. В периода ХІІ-ХІV в. е подновена и има ролята на важно защитно съоръжение. Продължава да се използва и след падането под османско робство до края на ХV в. Първи сведения за нея се откриват в унгарска грамота от 1283 г. През крепостта преминават войските на два кръстоносни похода, предвождани от унгарските крале Сигизмунд (1396) и Владислав Ягело (1444). Днес от крепостта е запазена правоъгълна двуетажна кула от времето на Втората българска държава. Останките от средновековното строителство и красивата панорамната гледка към река Дунав очароват посетителите. Няма организиран транспорт и екскурзоводски услуги. Земен път. Обектът е достъпен за пешеходци и за автомобили. Исторически музей – град Оряхово Създаден през 1939 г. от Никола Коцев, днес Историческият музей притежава фонд от над 4 500 експоната. Уникални по своя характер са статуята “Добрия пастир” и Каменен кръст от ІV век – прекрасни образци на раннохристиянското изкуство. Статуята “Добрия пастир” участва в две международни изложби, организирани в Рим и Брюксел. Музеят се помещава се в къщата на възрожденския деец Филип Симидов, декларирана за паметник на културата. Представлява двуетажна градска сграда, построена в края на ХІХ век в стил късен барок. Уредени за посещение са три зали. От тях две са с постоянни експозиции – “Археология” и “Възраждане”. В третата зала се разполагат временни изложби на различни теми. Етнографска къща към Историческия музей – гр. Оряхово Етнографската къща е във възрожденски стил и е част от колорита на Старата чаршия на Оряхово. Реставрирана е през 1989 г., като е запазен нейния възрожденски стил. Тук посетителите могат да се запознаят с традициите на Оряховския край, представени в експозициите “Народен бит и култура” и "Градски бит и култура от края ХІХ и началото на ХХ век". В третата зала е разположена временно експозицията посветена на народния музикант и композитор Дико Илиев. Показан е богат снимков материал, отразяващ живота и творчеството на обичания от всички българи автор на "Дунавското хоро", лични вещи и партитури. В етнографската къща могат да се видят картини и скулптури от фонда на художествената сбирка “Проф. Марин Върбанов” (отдел на музея). От 2007 г. е открита и нова зала в общинска сграда в центъра на град Оряхово, която е определена за картинна галерия. Църква “Свети Георги” – гр. Оряхово Декларирана е за паметник на културата с национално значение. Тя е построена през 1837 г. с дарения и доброволен труд на оряховските жители. За първи път е поставена камбана на Великден 1864 г. Изписана е през 1887 г. Стенописите, които се виждат сега датират от 1928 г. Църквата е трикорабна със седловиден покрив. Иконостасът е възрожденски, резбован и позлатен. Привлича с ярките си рисувани пана. Иконите представляват единна колекция от ХІХ век, предназначена специално за църквата. Изписани са от трима майстори на Дебърската школа. Църква “ Успение Пресвета Богородица” – гр. Оряхово Църквата е завършена и осветена през 1911 г. Тя е трикупулна с четири камбани. Разполага с икони, които са руско, гръцко и българско произведение на изкуството, като българските икони са рисувани от Великотърновска и Тетевенска школа. В църквата има две подарени икони: едната - от Йерусалим , изографисана със сцени по текста на Библията, а другата – от Атон Света Гора. В нея има амвон, владишки трон, царски двери и два малки иконостаса, които са направени с изкустна дърворезба. Читалище “Надежда 1871”-гр.Оряхово Читалището е основано през 1871г. Уникалната читалищна сграда е построена по проект на известните оряховски архитекти Иван Васильов и проф. Димитър Цолов и функционира от 1936 г. Читалището е едно от първите в България, носител на орден “Кирил и Методий” - I степен. История Град Оряхово е разположен в живописна хълмиста местност на десния бряг на река Дунав. Историческата памет е съхранила имена от различни епохи – Врхов, Орезов, Ореов, Рахово и Оряхово от 1886 г. Районът на гр. Оряхово е обитаван от дълбока древност. Проведените археологически проучвания доказват съществуването на селища от всички исторически епохи - от ранния неолит до късното средновековие. С траките са свързани забележителни находки – късномикенски бронзови мечове и части от конска амуниция. Днес за разцвета на римската култура свидетелстват останките от античните крепости Вариана до с. Лесковец и Валериана до с. Долни Вадин. Тук е минавал важния римски път от Белград за Константинопол "Via Singiduno usque ad Constantinopolim per ripam Danubii". На 1 км източно от Оряхово се намира средновековната крепост Камъка, изградена през ІХ в. и просъществувала до ХІV в. Тук преминават войските на два кръстоносни похода, предвождани от унгарските крале Сигизмунд Люксембургски (1396 г.) и Владислав Ягело (1444 г.). Днес от крепостта се вижда правоъгълна двуетажна кула от времето на Второто българско царство. Красивата панорамна гледка към река Дунав, разкриваща се от местността Камъка, очарова посетителите. През Възраждането Оряхово се утвърждава като административен и икономически център на кааза (околия). Той е основен пункт за снабдяване на империята със стоки. Фунционира пристанище, на което спират австрийски, френски, руски и английски кораби. В книга от 1726 г., отпечатана в Брюксел, Оряхово е отбелязан като един от важните крайдунавски градове. Борбите за народна просвета на местното родолюбиво население намират израз в създаването на светско училище (1857 г.) и читалище (1871 г.). През 1837 г. се открива църквата "Св. Георги", която днес е паметник на културата от национално значение. Градът е освободен на 21 ноември 1877 г. след тридневни боеве на румънски войски с османските части. В памет на загиналите румънски воини е изграден паметник, чиято статуя е дело на италианския скулптор Арналдо Дзоки, автор на Паметника Цар Освободител в София и на статуята на Свободата в Русе. След Освобождението Оряхово има свой специфичен колорит – оживена търговия по Дунава, богат културно-просветен живот и първи постижения в областта на промишлеността. Градът е губернски център за три месеца. След това в продължение на 10 години, през периодите 1878-1882 г. и 1884-1889 г., Оряхово е окръжен център. Оряховският окръг включва две околии - Оряховска и Белослатинска с общо 74 000 жители. В началото на ХХ век част от облика на града представлява комплекс от сгради, в чийто архитектурен стил присъства западно влияние. Много от тях са запазени и до днес. По-важни събития от този период са строителството на жп линия Червен бряг - Оряхово (1926 г.); откриването на новата църква "Успение Богородично" (1930 г.) и завършването на сградата на читалището по проект на видните архитекти Иван Васильов и Димитър Цолов (1936 г.). През 1961 г. се откриват Завод за резервни части и металообработващо предприятие "Дунав". Те са едни от първите промишлени предприятия, действащи и до днес.
Фирма:
Град:
website
Описание:
voffices.eu
Ако сте фирма или частно лице и искате да развивате дейността си в гр. Бургас без да плащате за офис помещение и персонал това значи, че можем да работим заедно. "Виртуални офиси Бургас" ще ви осигури всички необходими условия за да можете Вие и Вашия бизнес да се чувствате спокойни и уверени, че ще успеете. За допълнителна информация посетете www.voffices.eu или ни пишете на polikin@voffices .eu или на телефони 0878 760848, 056 800022, без значение от времето, и ние сме готови да обсъдим всички Ваши условия, предложения и намерения. Във вашия Виртуален Офис винаги има Ваш представител, който да осъществи връзка с Вашите клиенти и комуникация със служители на държавната администрация. Виртуални офиси Бургас Ви предлагат: • Престижен бизнес адрес за кореспонденция в централната част на град Бургас, който можете да ползвате на вашите визитки, фирмени документи, брошури или уебсайт и други. • Адрес за кореспонденция. • стационарен телефонен номер и факс с кода на Бургас 056. • Отговаряне, пропускане или пренасочване на телефонно обаждане съгласно Ваши инструкции. • Получаване, съхранение и/или препращане на получената кореспонденция или колетни пратки. Просто се настанете удобно в новия си офис в гр.Бургас
Фирма:
Град:
website
Описание:
saref.government.bg
Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София и с териториални поделения в страната. Агенцията се ръководи от председател, който е орган на изпълнителната власт със специална компетентност. Той ръководи, координира и контролира провеждането на държавната политика във връзка с предоставянето статут на бежанец и хуманитарен статут на чужденци в Република България. При изпълнение на своята дейност председателят се подпомага от двама заместник-председатели. Агенцията е администрация, която подпомага председателя при осъществяване на правомощията му, като осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица. Общата численост на персонала на агенцията е 133 щатни бройки. Агенцията е структурирана в 3 дирекциии, инспекторат, служител по сигурността на информацията, финансов контрольор и териториални поделения – транзитни, регистрационно-приемателни и интеграционни центрове. Териториалните поделения на агенцията са: Регистрационно-приемателният център – с. Баня, община Нова Загора; Регистрационно-приемателният център – София; Интеграционният център - София; Транзитен център – с. Пъстрогор, община Свиленград. Общата администрация е организирана в една дирекция – "Административно-правно, информационно обслужване и финансово-стопански дейности". Специализираната администрация е организирана в две дирекции: "Методика на производството и правно обслужване"; "Европейски въпроси, международна дейност и Европейски бежански фонд". Транзитните центрове са териториални поделения на агенцията за регистрация, настаняване, медицинско изследване и провеждане на производство за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молбата за предоставяне на статут, и на ускорено производство за незаконно пребиваващи чужденци. Регистрационно-приемателните центрове са териториални поделения на агенцията за регистрация, настаняване, медицинско изследване, социално и медицинско подпомагане и провеждане на производство за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молбата за предоставяне на статут, и на производство за предоставяне на статут на чужденци; за настаняване на чужденци, подали молба за убежище. Интеграционните центрове са териториални поделения на агенцията за осигуряване на обучение по български език, професионална квалификация и други дейности, необходими за интегрирането на чужденците, търсещи или получили закрила в Република България.
Фирма:
Град:
website
Описание:
www.dans.bg
Държавна агенция „Национална сигурност” е специализиран орган за контраразузнаване и сигурност, чиято основна мисия е разкриване, предотвратяване, пресичане и неутрализиране на заплахите за националната сигурност. Агенцията е създадена, за да осигури ненамеса във вътрешните работи на българската държава от страна на външни фактори, да предоставя необходимата информация на висшите органи на държавна власт за провеждане на политиката по националната сигурност и вземане на решения в съответствие с националните интереси. В изпълнение на законовите си функции ДАНС работи с целия инструментариум от оперативноиздирвателни методи и средства. Агенцията непрекъснато развива възможностите си като интегрална част от българската разузнавателна общност, системата за национална сигурност на България и системата за сигурност на демократичната общност от държави-членки на ЕС и НАТО. Законът за Държавна агенция "Национална сигурност" определя като основна отговорност на агенцията защитата на националната сигурност. Законът възлага на агенцията защитата от посегателства срещу националните интереси, правата и свободите на гражданите, териториалната цялост, независимостта, суверенитета, демокрацията и конституционния ред в Република България. Агенцията работи срещу класическите разузнавателни и нетрадиционните заплахи и рискове, осигурява за висшите органи на държавната власт информация, необходима при вземането на управленски решения в сферата на националната сигурност. Задачите, които решава агенцията, са свързани с разкриване, предотвратяване, пресичане и неутрализиране на: разузнаване в полза на чужди сили; действия срещу суверенитета, териториалната цялост на държавата и единството на нацията; противоконституционна дейност; корупционни прояви на лица, заемащи висши държавни длъжности; прилагане на сила или използване на общоопасни средства с политическа цел; заплахи и рискове за икономическата и финансовата сигурност на държавата; заплахи и рискове за екологичната сигурност на държавата; нарушаване на функционирането на Националната система за защита на класифицираната информация; застрашаване на сигурността на стратегически обекти и дейности; деструктивно въздействие върху комуникационни и информационни системи; международен тероризъм и екстремизъм и тяхното финансиране; международна търговия с оръжие и изделия или технологии с двойна употреба, производство, съхраняване и разпространение на общоопасни средства; действия на групи и лица, подпомагащи чужди служби, терористични или екстремистки организации; рискове и заплахи, свързани с миграционните процеси. Държавна агенция "Национална сигурност" има изрично делегирани компетенции за защита на криптографската сигурност и за осъществяване на оперативен контрол на радиочестотния спектър. Мисията на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) е разкриване, наблюдение, противодействие и предотвратяване на замисляни и осъществявани посегателства срещу националната сигурност на Република България. Изпълнявайки функциите си по защита на националната сигурност, агенцията взаимодейства с държавни органи, организации и лица. Това взаимодействие трябва да е подчинено на следните общи принципи: Върховенство на закона. Обективност и безпристрастност. Политическа независимост и необвързаност. Зачитане на човешките права и демократичните свободи. Институционален контрол над дейността. Интегрираност в системата за защита на националната сигурност. Нравственост и морал. Съзидателност в дейността. Концепцията е съобразена със съвременните изисквания за организация и структура на специална служба от НАТО и ЕС и нейната реализация ще спомогне за бързото и по-ефективно интегриране на ДАНС в тези структури.
Фирма:
Град:
website
Описание:
www.statereserve.bg
Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” е специализиран орган на Министерския съвет за провеждане на държавната политика в областта на натрупването, съхраняването и използването на държавните резерви и военновременните запаси на страната в съответствие с интересите на националната сигурност.  Агенцията организира и контролира създаването, съхраняването, опресняването, отчитането и опазването на държавните резерви и военновременните запаси; предлага за утвърждаване от Министерския съвет на номенклатурата и нормативите за държавни резерви; внася отчети за дейността си пред Министерския съвет и пред Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната; участва в дейностите по международното сътрудничество, европейската и евроатлантическа интеграция.  В системата на държавния резерв се съхраняват следните основни запаси-горива; химикали; хранителни стоки; черни и цветни метали; резервни части; дървен материал и хартия; лекарствени средства, болнично и санитарно имущество, апаратури и инструментариум. 
Фирма:
Град:
website
Описание:
www.archives.government.bg
Държавна агенция Архиви (ДАА) е държавната институция в Република България, която осъществява в национален мащаб политиката по събирането, съхраняването, организирането и използването на архивните документи с историческо значение. ДАА е институцията, която провежда държавната политика в областта на организацията на управлението на: Националния архивен фонд; непосредственото функционално, административно, кадрово и методическо ръководство над държавните архиви и цялостен контрол над дейността на всички архивни институции по издирването, събирането, опазването и използването на архивните документи. Създадена като Архивно управление към Министерството на вътрешните работи с Указ 515 на Президиума на Народното събрание от 10 октомври 1951 г. за създаване на Държавния архивен фонд (ДАФ) на Народна република България. С Указа са определени основните принципи за централизирано държавно организиране на архивното дело - обхватът на ДАФ, системата и организацията на държавните и учрежденските архиви, взаимоотношенията между тях, редът за работа с документите, сроковете за тяхното съхранение С Постановление № 344 на Министерския съвет от 18 април 1952 г. са регламентирани организацията, функциите и профилът на държавните архиви. На негова основа към Архивното управление са изградени Централен държавен исторически архив и Централен държавен архив на Народна република България, както и регионални държавни архиви в 12-те окръжни центрове в съответствие с тогавашното административно-териториално устройство на страната. След неговата промяна в периода 1959-1963 г. се създават регионални държавни архиви и в новосъздадените 15 окръга. В периода 1961-1992 г. те преминават на пряко подчинение на народните/общински съвети. Архивната институция на няколко пъти променя наименованието и ведомствената си подчиненост след 1961 г., когато е извадена от системата на МВР и преминава последователно към Министерството на просветата и културата, Комитета за изкуство и култура, Министерството на информацията и съобщенията и Министерския съвет (от 1976 г. като Главно управление на архивите). Приетият през 2007 г. Закона за НАФ (чл. 7) дава днешния статут и наименование Държавна агенция "Архиви". ДАА е юридическо лице на бюджетна издръжка със статут на Държавна агенция при Министерския съвет. Председател: доц. д-р Мартин Иванов Структурата на ДАА е определена от Устройствения правилник на Държавна агенция "Архиви" от 2010 г. и обхваща мрежата на държавните архиви в България. Специализираната администрация е организирана в: Главна дирекция "Архивна политика" с 6 регионални дирекции; дирекция "Информационни технологии, реставрация, консервация и микрофилмиране"; дирекция "Публичност на архивите"; дирекция "Централен държавен архив"; дирекция "Държавен военноисторически архив". Главна дирекция "Архивна политика" има 6 регионални дирекции, както следва: Регионална дирекция "Архиви" със седалище Монтана, включваща държавните архиви в областните центрове Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен; Регионална дирекция "Архиви" със седалище Велико Търново, включваща държавните архиви в областните центрове Велико Търново, Габрово, Русе, Разград и Силистра; Регионална дирекция "Архиви" със седалище Варна, включваща държавните архиви в областните центрове Варна, Добрич, Шумен и Търговище; Регионална дирекция "Архиви" със седалище София, включваща държавните архиви в областните центрове София, Перник, Благоевград и Кюстендил; Регионална дирекция "Архиви" със седалище Пловдив, включваща държавните архиви в областните центрове Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали и Хасково; Регионална дирекция "Архиви" със седалище Бургас, включваща държавните архиви в областните центрове Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол.
Фирма:
Град:
website
Описание:
www.damtn.government.bg
Мисията на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) е да допринася с дейността си за изпълнение на националната стратегическа цел: България да бъде страна с устойчиво икономическо развитие, конкурентоспособна икономика и благоприятна бизнес среда, при запазване на обществения интерес, чрез: защита на живота и здравето на хората, безопасността на работното място, интересите на потребителите и опазването на околната среда; осигуряване на условия за предотвратяване на нечестната конкуренция; подпомагане функционирането на националната система за оценяване на съответствието; ефективен и ефикасен надзор на пазара, метрологичен и технически надзор и контрол на качеството на течните горива. Стратегически цели: Изпълнение на функциите на ДАМТН за постигане на целите на Закона за техническите изисквания към продуктите, Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата, Закона за защита на потребителите, Закона за автомобилните превози, Закона за измерванията, Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците и Закона за медицинските изделия чрез осигуряване на необходимия административен капацитет; Защита на обществото и околната среда от опасни и несъответстващи на съществените изисквания промишлени продукти, неверни измервания и некачествени течни горива; Осигуряване на еднакви условия за предлагане на продукти, които са в обхвата на компетенциите на ДАМТН, на българския пазар като част от Единния европейски пазар. Средносрочни цели - 2011-2013: Успешно усвояване на структурните фондове за доизграждане на административния и техническия капацитет на ДАМТН; Подобряване ефективността на административния капацитет за пълно прилагане на законодателството, включително новоприетото и актуализираното; Координиране  дейността на българските нотифицирани органи с цел тяхното все по-успешно реализиране на пазара на услугите по оценяване на съответствието; Осигуряване на условия за контрол на качеството на смесите на автомобилни бензини с биоетанол; Подобряване на дейността на лицата, получили лицензия за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и подобряване на взаимодействието с тях. Краткосрочни цели: Повишаване на ефикасността и ефективността на надзорните дейности и свързаните с тях административни дейности; Подобряване на организацията за прилагане на Регламент 765/2008 и Регламент 764/2008 и нововъденото законодателство на ЕС; Осъществяване на ефективен контрол на регистрираните сервизи на тахографи; Осъществяване на координация между министерствата за своевременното нотифициране на проекти на национални технически регламенти; Съдействие и подкрепа на функционирането на национална система за оценяване на съответствието; Развитие на връзките със сродни административни структури със страни от региона и ЕС; Ефективно функциониране на системата за финансово управление и контрол; Успешно изпълнение на тръжните процедури и дейностите по проекта на ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”; Осъществяване на ефективен и ефикасен контрол върху дейността на лицата, получили лицензия по чл. 34а, ал. 1 от ЗТИП за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност; Осъществяване на ефективен и ефикасен контрол върху дейността на лицата, вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на СПО; Премахване на разрешителния режим за провеждане на курсове за правоспособност за обслужване на съоръжения с повишена опасност; Осъществяване на ефективен контрол на качеството на смесите на биогорива с конвенционални течни горива, както и на чисти биогорива.
Фирма:
Град:
website
Описание:
anticorruption.government.bg
Комисията за превенция и противодействие на корупцията разработва държавната антикорупционна политика, като:  анализира проявите на корупция и конфликт на интереси и предлага политики за превенция и противодействие срещу тях;  предлага на Министерския съвет приоритетите на антикорупционната политика на правителството за съответната календарна година;  анализира нормите на действащите нормативни актове, създаващи условия за проява и разпространение на корупционни практики и предлага на Министерския съвет предприемането на съответните мерки за промени в тях;  изготвя стратегически документи, координира и контролира тяхното изпълнение; предлага промени в структурите за вътрешен административен контрол; осъществява необходимите контакти с международните партньори;  предприема мерки за повишаване на обществената осведемонеост, относно мерките за превенция и противодействие на корупцията;  разработва мерки за усъвършенстване на превантивните механизми за противодействие на корупцията и конфликт на интереси при взимането на управленски решения и в работата на администрацията и координира тяхното прилагане;  прави предложения за оптимизиране на наказателната политика по случаи на корупция;  предприема други мерки за превенция и противодействие на корупцията. Телефони за подаване на сигнали за корупция: Министерство на външните работи: 0800 16 070 Министертво на образованието и науката: 0800 16 111 Министерство на държавната политика при бедствия и аварии: 0800 20 112 Министерство на вътрешните работи: 02 / 982 22 22 Министерство на финансите: 0800 18 0 18 Министерство на правосъдието: 02 / 987 06 97; e-mail: anticorruption@justice.government.bg Министерство на икономиката и енергетиката: 0800 11 070; e-mail: m.velkova@mee.government.bg Министерство на земеделието и продоволствието: 0800 20 200; e-mail: signali_korupcia@mzp.government.bg Министертво на труда и социалната политика: 0800 11 617 Министерство на отбраната: 02 / 922 08 05 Министерство на регионалното развитие и благоустройството: 0800 11 918; e-mail: anticorr@mrrb.government.bg; inspectorat@mrrb.government.bg Министерство на транспорта: 02 / 940 9430 Министерство на културата: 0800 11 060 Министерство на здравеопазването: 02 / 930 11 52; e-mail: signalizacorupcia@mh.government.bg Национална агенция за приходите: 02 / 811 77 55 Агенция "Митници": 02 / 9859 45 04, 9859 44 96 Държавна агенция за метрология и технически надзор: 02 / 980 92 99 e-mail: inspectorat@sasm.orbitel.bg Български институт по метрология: 02 / 873 52 64; e-mail: e.pchelinski@bim.government.bg Държавна агенция за младежта и спорта: 02 / 930 06 61, 930 05 12 e-mail: korupzia@youthsport.bg Държавна агенция за закрила на детето: 02 / 933 90 14 Държавна агенция по туризъм: 0800 11 718 e-mail: anticorruption@bulgariatravel.org Държавна агенция за информационни технологии и съобщения: 02 / 981 74 66 Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси: 02 / 921 02 84 Агенция за държавни вземания: 02 / 9859 50 37 Агенция за социално подпомагане: 02 / 935 05 50; е-mail: bpetrov@asp.government.bg Областна администрация Благоевград: 0800 11 073 Областна администрация Бургас: 056 / 894 174; 89 41 41 Областна администрация Велико Търново: e-mail: governor@vt.e-gov.bg Областна администрация Видин: 094 / 620 101 Областна администрация Враца: 0800 11 092; e-mail: anticorruption@vr.government.bg Областна администрация Габрово: 066 / 810 650; e-mail: coruption@gb.government.bg Областна администрация Добрич: 058 / 601 200 Областна администрация Кърджали: 0361 / 60 15 2 Областна администрация Кюстендил: 078 / 55 02 83 Областна администрация Ловеч: 068 / 60 01 86 Областна администрация Монтана: 096 / 39 91 02 Областна администрация Пазарджик: 034 / 40 00 07; e-mail: secretary@pz.government.bg Областна администрация Плевен: e-mail: antikorupcia@pleven.e-gov.bg Областна администрация Пловдив: 0800 11 032; e-mail: anticorrupt@pd.government.bg Областна администрация Разград: е-mail: gov_rz@infotel.bg Областна администрация Силистра: 086 / 81 88 77, e-mail: anticorrupt.oa@net1.cc Областна администрация Сливен: е-mail: anticorrupt@regionsliven.com Областна администрация Смолян: 0301 / 6 01 64, е-mail: obl_adm_sm@bsbg.net Областна администрация София-град: 0800 18 22 Областна администрация София област: 02 / 930 18 86 Областна администрация Търговище: 0601 / 6 13 14, e-mail: anticorupcia@oblast.tshte.net Областна администрация Хасково: 038 / 60 80 48, e-mail: korupcia@hs.e-gov.bg Областна администрация Шумен: е-mail: oblast_shumen@icon.bg Областна администрация Ямбол: 0800 11 911, e-mail: region@yambol.governmenrt.bg