Категории

.

Опазване на околната среда

Фирма:
Град:
website
Описание:
www.zelenaconcepcia.org
През 2005 година създадохме "Зелена Концепция ООД" с голям хъс и амбиции.Всеки един от нас има голям опит в ПРОЕКТИРАНЕТО, ИЗГРАЖДАНЕТО и ПОДДЪРЖАНЕТО на зелени площи. Идеята ни е да внесем красотата на природата във вашия дом или офис. Практиката ни е свързана с висок професионализъм, качество и точност на изпълнение. Екипът ни е от млади и амбициозни специалисти в областта на ландшафтната архитектура и зеленото строителство. Нашата работа е свързана с индивидуалност, професионализъм и стремеж към най-новите тенденции в градинско-парковото изкуство. ПРОЕКТИРАНЕСлед предпроектните проучвания - геодезическо заснемане на терена, описание на съществуващата растителност и геоложко проучване на терена, неизменно е проектирането. То цели предварително решаване на редица проблеми, свързани по-късно с изграждането на градината. Установява стила и композицията на градината, трасирането на алейната мрежа и съставните й части - барбекю, детска площадка, различни видове игрища и др. Функционално разпределя околното пространство и определя точното местоположение на растителността. Проектната документация включва: Идеен проект, Дендрологичен проект, Трасировъчен проект, Вертикална планировка, Количествено-стойностна сметка. ИЗГРАЖДАНЕСъздаването на една градина носи със себе си необходимостта от решаване на понякога сложни задачи. Чертежът, скицата или рисунката, израз на представата ни за околно пространство и ландшафт, от листа хартия, се пренася на терена. Градината придобива обем, колорит и мирис. Тя е естествен преход от дома или офиса към околната среда. Стилово и композиционно трябва да отговаря на архитектурата и интериора. Изграждането е свързано с прехвърляне на земни маси, създаване на геопластики, трасиране на алейна мрежа и водни площи, самото засаждане на растителността и затревяване. Определят се нивата и подходите, така че функционално тя да е максимално удобна и комфортна. ПОДДЪРЖАНЕСлед проектирането на градината и практическото осъществяване на виждането и усещането ни за нея, следват интензивни грижи за доброто й състояние. Много често това се пренебрегва и тя - най-често след третата година - придобива запуснат и нелицеприятен вид. Средствата, вложени за нейното реализиране, загубват стойността си. Често пъти проблемите, свързани с растителността, най-вече с тревния килим, са невъзвратими. Най-общо казано, грижите са свързани с дейности, на пръв поглед елементарни - косене, торене, различни видове резитби, плевене, кантиране и окопаване, валиране, грапене, вертикулиране, третиране с препарати. Всяко мероприятие трябва да бъде извършвано трайно, системно и с необходимия професионализъм.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Катодна защита от корозия и електрокорозия - проучване и измервания, съоръжения за защита - доставка, монтаж и сервиз. Протектори (галванични аноди) и изолиращи фланшови съединения, искрогасители.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Ние предлагаме: - проектиране на индивидуални и градски ПСОВ за битови и промишлени отпадни води; - производство, монтаж и въвеждане в експлоатация на съоръжения и системи за пречистване на битови и промишлени /отпадъчни/ води - рехабилитация и модернизиране на въведени в експлоатация ПСОВ - консултантски, операционни и поддържащи услуги - гаранционно обслужване - участие в проекти до ключ Ние изработваме: - повърхностни аератори с различна мощност - фини и груби решетки 10-60мм - платформени пясъкочистачи за аерирани и тангенциални пясъко-масло задържатели - утайкочистачи тип "Скрепер" за първични и вторични радиални и хоризонтални утаители - лифт устройства за потопени помпи и миксери. - лентови транспортьори за отпадъци и кек - саваци /ръчно или автоматично задвижване/ и савак-клапи - микрофлотатори - шнекове, шнекови решетки - мазниноуловители - всякакви метални елементи: капаци, стълби, площадки и други
Фирма:
Град:
website
Описание:
Машини и системи за лазерно рязане. Mеханична обработка на средно и едрогабаритни детайли. Проектиране и производство на изделия от листова ламарина, полимерни и други неметални плоскости. Разкрой, Абкант, точково, МИГ/МАГ и ВИГ заваряване.Машини и елементи за пречиствателни станции и еко-съоръжения.
Фирма:
Град:
website
Описание:
bgecoproject.eu
Обезвреждане на утайки от ПСОВ и органични отпадъци с уникална биоинсталация "beVermi" - природосъобразна и екологично чиста биотехнология без вредни емисии в почва, вода и въздух! Ние решихме проблема утайки от ПСОВ, а Вие!
Фирма:
Град:
website
Описание:
Класификация "Опазване на околната среда" съдържа сред вписванията за град СОФИЯ фирма ИНСЕНЕРАТОР ЗА ИЗГАРЯНЕ НА ОПАСНИ БОЛНИЧНИ ОТПАДЪЦИ. Ще се свържете най-лесно с ИНСЕНЕРАТОР ЗА ИЗГАРЯНЕ НА ОПАСНИ БОЛНИЧНИ ОТПАДЪЦИ на телефон 02 9516727.
Фирма:
Град:
website
Описание:
ИКОС-ИНЖЕНЕРИ КОНСУЛТАНТИ ПО ОКОЛ.СРЕДА ООД в София можете да намерите на телефон 02 9516556. Фирмата извършва дейност "Опазване на околната среда".
Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА СОФИЯ-ОТДЕЛ РЕГИОНАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО с адрес Н.Габровски 68 в Велико Търново можете да намерите на телефон 062 601 737. Дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА СОФИЯ-ОТДЕЛ РЕГИОНАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО е Опазване на околната среда.
Фирма:
Град:
website
Описание:
ИАОС СОФИЯ-РЕГИОНАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ШУМЕН в Шумен можете да намерите на телефон 054 801 711. Фирмата извършва дейност "Опазване на околната среда".
Фирма:
Град:
website
Описание:
В каталога фирма ЕРКА ЕООД, с адрес Русе, ул. Коледница 5 и телефон 088 7570595 е вписана с основна дейност Опазване на околната среда.