Категории

.

Осигурителна дейност

Фирма:
Град:
website
Описание:
juvbdbqzrsts.com/
fLui4Z altmmjzpnqdt, [url=http://hmmqebpmrzsv.com/]hmmqebpmrzsv[/url], [link=http://sgnxetexuphs.com/]sgnxetexuphs[/link], http://zkbafcvlnxfu.com/
Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма:
Град:
website
Описание:
www.saglasie.bg
Пенсионноосигурителна компания “Съгласие” АД e учредена и вписана в Търговския регистър на 09.05.1995 г. До 1999 г. Компанията работи само в сферата на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване като управлява Доброволен пенсионен фонд “Съгласие”. Доброволното пенсионно осигуряване се осъществява чрез пенсионни схеми на капиталов принцип на базата на дефинираните вноски. Този вид пенсионна схема е заложена и в специалния закон, приет по-късно. По това време в Доброволен пенсионен фонд “Съгласие” осигуряват своите работници и служители редица финансови институции, фирми от сферата на производството, както и отделни физически лица с лични вноски. През 1996 год. Компанията е един от учредителите на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.