Категории

.

Панаири

Фирма:
Град:
website
Описание:
www.eurodanube.com
От 1991 г.- Международно търговско изложение България, Румъния и Дунавските държави " ЕВРО ДУНАВ "
Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирмата организира: специализирани изложения в сферата на кожарската и кожухарската промишленост и търговия"Кожено царство". Изложенията се провеждат в гр. София два пъти годишно (пролет и есен) на териториата на Национален Дворец на Културата.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма:
Град:
website
Описание:
primdesign.com
Организира и провежда: - Спа Експо – специализирано изложение за спа туризъм, балнеология, профилактика, оборудване www.spaexpo-bg.com - Ваканция - Международна туристическа борса www.holidayfair-sofia.com
Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма:
Град:
website
Описание:
partners-expo.com
“Партнерс експо” ООД е фирма, специализирана в организиране на изложения и панаири и изграждане на изложбени площи. В изложбената програма на “Партнерс експо” ООД са включени многобраншови и специализирани изложения, които отговарят на търсенето на пазара. По време на всяко изложение “Партнерс експо” ООД организира презентации, семинари, бизнессрещи, издава каталози на участниците в изложенията, които се разпространяват в побратимените на Плевен градове, чуждестранни посолства, търговски дружества, обществени институции. Член е на Българска асоциация на панаирните и изложбени организатори.