Категории

.

Пещи и горелки

Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма:
Град:
website
Описание:
“Козлодуй” ООД е създадена през месец юни 1995г. в гр.Бургас с основна дейност: монтаж на машини и съоръжения; монтаж на енергийни и отоплителни котли и турбини; монтаж на резервоари, димоходи и бункери; монтаж на технологични колони, топлообменици и ресивери; монтаж на повдигателни съоръжения; изработка и монтаж на стоманени конструкции от профилна и листова стомана; монтаж на всички видове тръбопроводи от черни, неръждаеми и легирани стомани; монтаж и ремонт на арматура за ниско, средно и високо налягане; монтаж на системи за ел. захранване; монтаж на заземителни и мълниезащитни системи; монтаж на осветителни исигнални системи; монтаж на телефонни и пожароизвестителни системи; монтаж на КИП за управление на технологични процеси; монтаж на системи за управление и контрол; пещостроителни дейности; направа на топло и студо изолации. За всички извършвани дейности фирмата притежава лиценз издаден от Инспекция Държавен Технически Надзор (ИДТН) – гр. Бургас. Във връзка с постигането на високите изисквания дружеството има утвърдени процедури за заваряване и сертификати на заварчиците от TUF – Rheiland Group. През 2005г. “Козлодуй” ООД разработва и внедрява стандарти и системи за управление на качеството, за което има издаден сертификат ISO 9001: 2000.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Изработване на камини, барбекюта, пещи (за пица) и зидани печки. Вграждане и облицоване на готови камери с мрамор, гранит, камък и др.
Фирма:
Град:
website
Описание:
filter.bg
Цялостни инженерингови услуги за изграждане и поддръжка на: - Котелни централи за производство на пара и топла вода; - Инсталации за комбинирано производство на електро- и топлоенергия; - Системи за водоподготовка; - Съоръжения за производство и оползотворяване на биогорива и др.
Фирма:
Град:
website
Описание:
activitybg.com
"АКТИВИТИ" ООД е българска търговско-инженерингова фирма за доставка и монтаж на индустриално оборудване и техника, включващо: Индустриални винтови компресори, въздуходувки, компресори високо налягане, изсушители и филтри. Вакуум помпи и вакуумни системи. Заваръчна техника за всички методи на заваряване – SMAW, MIG/MAG, FCAW, TIG , SAW, SPOT. Заваръчни генератори. Оборудване за механизация на заваръчните процеси – заваръчни трактори, заваръчни колони, ротатори и позиционери. Системи за плазмено рязане. Системи за пречистване на заваръчните газове, екстракционни системи и системи за рециклиране за заваръчните флюси. Хидравлични абканти и гилотини. Техника за краицване на листов материал. "АКТИВИТИ" ООД e представител на фирмите ALUP Kompressoren – Germany, Miller Electric – USA, Jetline – USA, Gullco – Canada, MECOME - Italy, Rietschle – Germany, Automa – Italy, Itek – Italy, Esta – Germany, Baykal – Turkey. Ние осигуряваме възможности за различни методи на заплащане на оборудването в това число разсрочено плащане без допълнително оскъпяване в рамките на 4 /четири/ месеца, лизинг до 5 години с първоначална вноска 15% и годишно оскъпяване от 4% до 6% в зависимост от цената и аванса по сделката, както и допълнителни отстъпки при авансово заплащане на оборудването. ”АКТИВИТИ” ООД гарантира перфектен сервиз, доставка на резервни части и консумативи за предлаганото оборудване. В зависимост от желанието на клиентите ”АКТИВИТИ”ООД има възможност за доставка по поръчка на машини втора употреба, осигурявайки сервиз, поддръжка и резервни части.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Производство и сервиз на: - муфелни, тиглови и камерни пещи; - сушилни камери; - колбогрейки; - клатачни машини /шейкъри/; - пясъчни вани; - нагревни плочи; - криостати - за определяне температурата на замръзване и температурата на течливостна петролни горива.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма Политерм ООД е създадена през 1992г. Първоначалната дейност е била производството на електрически радиатори за дома, производството на електрически котли за локално парно отопление и промишлени нагреватели. Основна дейност на фирмата от 2000 г. е проектиране и производство на следните продукти и услуги: - промишлени нагреватели за електросъпротивителни термични пещи - електросъпротивителни термични пещи - агрегати /линии/ за термообработка - топилни пещи и миксери - модернизация и реконструкция на съществуващи елeктросъпротивителни термични пещи - електрически табла за управление на електросъпротивителни термични пещи - сушилни - В сферата на дейността на фирмата попада и гаранционния и след гаранционен сервиз на произвежданите и предлагани продукти От 11.01.2007г. фирмата е сертифицирана по Система за управление на качеството ISO 9001:2000 със сертификат QS – 4357НН. От 30.05.2008г. за фамилия тип камерни и шахтови пещи фирмата има внедрена “СЕ” маркировка, гарантираща безопасността при експлоатация на произвижданите в Политерм ООД изделия. Фирмата разполага със ново и съвременно технологично оборудване закупено през 2008г със съдействието и съфинансиране на ЕС по програма ФАР. През 2008г. изработи шахтови пещи и реконструира и модернизара универсални и камерни пещи за “Мадара терм” ООД – гр. Шумен. На место бяха направени замервания за енергоконсумацията на новите и реконструирани от нас изделия и бе установено енергоспестяване от порядъка на 35%-37,5% в зависимост от предназначението на изделието и натоварването му.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирмата произвежда следните изделия от техн. керамика: - изделия за електротехниката, машиностроенето и хим. пром. - дюзи за аргоно-дъгово заваряване - филтри за газове, вода и корозионни течности - огнеупорни профили, тръби и носачи за пещи с ел. нагряване - муфели за пещи с електрическо нагряване - носачи и защитни тръби за термодвойки до 1600оС - тигли тип "LECO" - ладии и тръби за "марсови" пещи - рашигови пръстени устойчиви на киселини и основи - титанкарбидни абразивни пасти - абразивни и диамантни полиращи пасти - графитокерамични и силициевокарбидни поти за златари - тигли за касетомати и изделия за зъботехниката - тигли и лабораторни съдове от Al2O3,мулит, кварц и др.