Категории

.

Рециклиране на метални отпадъци

Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма:
Град:
website
Описание:
www.nadin.bg
сновна дейност от създаването на фирмата е търговската дейност с отпадъци от черни и цветни метали.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма:
Град:
website
Описание:
www.etroplast.domino.bg
Създадена е през 1999 г. със седалище гр. Етрополе като дружество с ограничена отговорност с 30% холандско участие. Разполага със собствена производствена и складова база.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма:
Град:
website
Описание:
"Уейст Консулт" ЕООД Фирма "Уейст Консулт" ЕООД, гр. Пловдив е филиал наСД ”НИРА”, гр. Велико Търново. Дейността на фирмата е събиране, съхранение и транспортиране на опасни и неопасни производствени отпадъци, както и оказване на помощ по регистрация по РИОСВ . Ние работим основно на територията на производствените предприятия, като обслужваме предимно цехове и административни сгради. Притежаваме много и различни лицензии за извършване на дейността, включваща събиране на опасни отпадъци като: химикали, галванични утайки, разтворители, всички утайки или отработени течности на основата на петрола, замърсени с опасни вещества метални отпадъци и пластмаси, текстилни отпадъци, акумулатори, отпаднала битова техника и др. В момента обслужваме над 50 големи корпоративни клиента. Голямото разнообразие от видове и количествана опасни и неопасни отпадъци определя на договорите, които предлагаме и размера на таксата за управление на отпадъци. Ние ви предлагаме нашите услуги и при условие, че сте заинтересувани, сме готови да ви изготвим и изпратим конкретна офертаи да проведем делова среща. В случай че,в момента имате конкретно практическо решение за реализиране на вашите отпадъците, ние сме на ваше разположение за правното им оформяне и мониторинг.
Фирма:
Град:
website
Описание:
mail.orbitel.bg
Фирмата се занимава с консултантски и инженерингови дейности, проектиране и строителство на инфраструктурни обекти. Успешно разработва и реализира проекти в областта на околната среда и разделното събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците. Работи с много общини в областта на обществените проекти.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма ПАМ се занимава с производство и рециклиране на транспортни ролки
Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма:
Град:
website
Описание:
ЕЛТЕХРЕСУРС АД в София можете да намерите на телефон 02 4921800. Фирмата извършва дейност "Рециклиране".