Категории

.

Руди

Фирма:
Град:
website
Описание:
rudmetal.com
РУДМЕТАЛ АД – гр. Рудозем е частно акционерно дружество, регистрирано с решение №315/30.03.1999г. от Смолянския окръжен съд. Дружеството е специализирано в проучване, добив и преработка на олово-цинкови руди, производство на концентрати, добив и обработка на скално-облицовъчни материали, подземно и надземно строителство, транспортна дейност и др. Едно от новите направления в дейността му е строителство на малки ВЕЦ. В РУДМЕТАЛ АД е изработен прототип на малка вятърна централа с мощност до 6 kW.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Производство на цинков оксид.
Фирма:
Град:
website
Описание:
intertrust.bg
Проучване, добив и обогатяване на оловно-цинкови руди.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Добив и преработка на оловно-цинкови руди производство на оловен и цинков концентрат.