Категории

.

Социална дейност и подпомагане

Фирма:
Град:
website
Описание:
Подобряване качеството на живот на терминално болни пациенти чрез осигуряване на на 24-часово наблюдение от лекар,психолог и медицински специалисти;хранене; тоалет против декубитус; цялостна хигиена.
Фирма:
Град:
website
Описание:
ИНСТИТУТ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРАКТИКИ СДРУЖЕНИЕ в СОФИЯ можете да намерите на телефон 02 8524713. Фирмата извършва дейност "Социална дейност и подпомагане".
Фирма:
Град:
website
Описание:
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ СОЦИАЛНИ ДЕИНОСТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА- ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПЛЕВЕН в ПЛЕВЕН можете да намерите на телефон 064 870134. Фирмата извършва дейност "Социална дейност и подпомагане".
Фирма:
Град:
website
Описание:
Това е начинът, по който в каталога е вписана фирма ИГИА ЕООД с адрес Стара Загора, ул. Цар Иван Асен 37 и телефон 088 8213535. Основната дейност на ИГИА ЕООД е Социална дейност и подпомагане.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Това е начинът, по който в каталога е вписана фирма ЗГУРА-М ЕООД с адрес Пловдив, ул. Магура 9А и телефон 032 628889. Основната дейност на ЗГУРА-М ЕООД е Социална дейност и подпомагане.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Класификация "Социална дейност и подпомагане" съдържа сред вписванията за град ЗЛАТАРИЦА фирма ЗВЕНО ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ. Ще се свържете най-лесно с ЗВЕНО ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ на телефон 06153 5554.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Това е начинът, по който в каталога е вписана фирма ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ СЛИВЕН с адрес Сливен, ул. Битоля 17 и телефон 044 622694. Основната дейност на ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ СЛИВЕН е Социална дейност и подпомагане.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Класификация "Социална дейност и подпомагане" съдържа сред вписванията за град Правец фирма ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ СВ.ЙОАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ. Ще се свържете най-лесно с ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ СВ.ЙОАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ на телефон 07133 2468.
Фирма:
Град:
website
Описание:
В каталога фирма ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ, с адрес Пчелище, ул. 14 26 и телефон 061102 215 е вписана с основна дейност Социална дейност и подпомагане.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Това е начинът, по който в каталога е вписана фирма ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ - РАЗЛОГ с адрес Разлог, ул. Пирин 2 и телефон 0747 80871. Основната дейност на ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ - РАЗЛОГ е Социална дейност и подпомагане.