Категории

.

Строителство и поддръжка на електрически мрежи и инсталации

Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма:
Град:
website
Описание:
Изграждане на електрически инсталаций, направа и монтаж на разпределителни табла, гаранционен сервиз на марките "DIPLOMAT" и "Елдом"
Фирма:
Град:
website
Описание:
www.timateh.com
ИЗГРАЖДАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ
Фирма:
Град:
website
Описание:
www.klivento.net
КлиВенТо извършва директен внос от италиански производители на отоплителна и климатична техника с приложение в бита, общественото строителство и индустрията.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Услуги в сферата на електротехниката. Ел.измервания и изпитвания по охрана на труда и електробезопасност необходими за пускане в експлоатация. Ежегодна проверка на ел.съоръжения или обекти. Издава сертификат. Физични фактори.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Строителство на отоплителни и ел. инсталации, жилищно строителство. 
Фирма:
Град:
website
Описание:
Проектиране и изграждане на електроинсталации.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Строително - монтажна дейност, електромонтажни и ел ремонтни услуги; монтаж на контролно - измервателни прибори и апаратури, проектиране и други.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Строителство за отоплителни и ел. инсталации.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Отоплителни инсталации.