Категории

.

Строителство - водопровод и канализация

Фирма:
Град:
website
Описание:
http://www.cm-bg.eu/
Строителна механизация АД е инженерингова компания, работеща в сферата на подземното строителство и безизкопните технологии. Безизкопни технологии е обобщаващо наименование на група технологии за изграждане на нови тръбопроводи или рехабилитация на вече съществуващи с минимални или без никакви изкопни дейности.

Тези технологии предоставят възможности да се монтират или рехабилитират по-евтино и по-бързо тръбопроводи за газ, вода, канализации и др. без да се ограничава автомобилния трафик, с минимални рискове за съществуващата инфраструктура в района, с минимално влияние върху околната среда.

Строителна механизация АД е водеща компания, изпълнител на най-мащабните безизкопни проекти, за монтаж и рехабилитация на подземна инфраструктура в България и региона.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Проектирана, отопление,газификация,В.И.К, климатизация, вентилация,соларни системи,доставка и монтаж на газови котли и котли на твърдо гориво.
Фирма:
Град:
website
Описание:
kanali-bg.com
Почиства продухва всякакви канали видеодиагностика.
Фирма:
Град:
website
Описание:
www.zapushenkanal.info
Видео диагностика на канали, въздуховоди.
Фирма:
Град:
website
Описание:
www.kanal-bg.com
Аварийно отпушване на канали в сгради, офиси, блокове.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма:
Град:
website
Описание:
ВИК - части, Изграждане на водопроводи
Фирма:
Град:
website
Описание:
mea-bg.com
В и К - строителство