Категории

.

Събиране и третиране на други отпадъци

Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма:
Град:
website
Описание:
www.soriko.bg
Сорико” ООД разглежда опазването на околната среда като приоритет на фирмената си политика. Ето защо и основната дейност е насочена към реализирането на две стратегически цели: