Категории

.

Училища - професионални

Фирма:
Град:
website
Описание:
schoolpolet.com
Приема ученици след 7- ми и 8-ми клас по документи в следните специалности: Бизнес администрация, Туристическа анимация, Компютърна техника и технологии. Дневна и задочна форма на обучение.
Фирма:
Град:
website
Описание:
doristenedi.com
Дорис-Тенеди“ – различното училище
Фирма:
Град:
website
Описание:
pg-transport-plovdiv.com
Прием за учебната 2011/2012г.: ♦ След завършен 7-ми клас: - Електрообзавеждане на транспортна техника /ТТ/; - Техник по ТТ; - Експлоатация на автомобилния транспорт. ♦ След завършен 8-ми клас: - Електрообзавеждане на ТТ; - Монтьор на ТТ - 2 паралелки. Всички придобиват правоспособност за водач на МПС, кат. В
Фирма:
Град:
website
Описание:
www.pghtt.net
Прием за 2011/2012г. ♦ Специалности след VІІ клас: - Екология и опазване на околната среда; - Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки; - Топлотехника; - Машини и съоръжения за ХВП; - Възобновяеми енергийни източници - Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусови производства. ♦ Специалности след VІІІ клас: - Производство на алкохолни и безалкохолни напитки.
Фирма:
Град:
website
Описание:
www.pgoanamai.hit.bg
Прием за учебната 2011/2012 год. ♦След 7 клас - изпит национален тест и изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство - Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил с интензивно изучаване на англ. език - 5год. - Моден дизайн с интензивно изучаване на английски език - 5год. ♦След 8 клас - по документи - Шивач - 2год. - Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил - 4год. - Моден дизайн - 4год. - Козметика - 4год. - Фризьорство - 4год.
Фирма:
Град:
website
Описание:
www.pgmtplovdiv.info
Прием за учебната 2011/2012г. ♦ След 7-ми клас изпит национален тест - Промишлена електроника - Системно програмиране - Медицинска техника ♦ След 8-ми клас по документи - Автотранспортна техника - Металорежещи машини по ЦПУ - Ремонт на летателни апарати Автосервиз с пункт за ГТП (годишни технически прегледи)
Фирма:
Град:
website
Описание:
www.pgmetpz.hit.bg
♦ Прием след 7 клас: Компютърна техника и технологии Електрообзавеждане на транспортна техника Компютърни мрежи Системно програмиране - с изучаване на английски език ♦ Прием след 8клас: Автотранспортна техника Електрообзавеждане и производство Промишлена електроника Топлотехника Машини и системи с ЦПУ
Фирма:
Град:
website
Описание:
www.pgsa-paz.com
Прием за 2011 - 2012г. по следните специалности: - строителство и архитектура с немски език - 5г. - транспортно строителство с немски език - 5г. - геодезия с английски език - 5г. - електрически инсталации с английски език - 5г. - недвижими имоти с английски език - 5г. - строителство и архитектура - 4г. - вътрешни облицовки и настилки - 4г. - сухо строителство - 4г.