Категории

.

Услуги - финансови

Фирма:
Град:
website
Описание:
http://brigadata.bg/uslugi/146-skladirane-i-sahranenie
Бригадата разполага със складови помещения за складиране и съхранение на Вашите вещи без значение от големината на складираните Вещи.
Фирма:
Град:
website
Описание:
www.turgovebg.com
ДЕЛОВИ ГРУП” ООД е регистрирана по българското законодателство фирма с основен предмет: дейности по събиране на вземания и финансова информация, като предоставя информация и проучвания във връзка с предлагани финансови услуги. Съдейства за събиране на дългове като извънсъдебно и съдебно организира дейности по финализиране на проблемни кредити, заеми, дългове по договори, неизплатени суми, посредничи при изкупуване дългове, вземания, съдейства при кредитиране и рефинансиране. Организира дейности по търгове на недвижими имоти.
Фирма:
Град:
website
Описание:
www.poli-consult.com
Счетоводна кантораПОЛИКОНСУЛТ” е създадена 1998 година и има следната юридическа форма – дружество с ограничена отговорност “ПОЛИКОНСУЛТ”, регистрирана по фирмено дело в Търговския регистър , воден по описа на Варненски Окръжен Съд.
Фирма:
Град:
website
Описание:
real-finance.net
ИП "Реал Финанс" АД предлага широка гама от небанкови финансови услуги. Фирмата е натрупала солиден професионален опит в сферата на ценните книжа, от който клиентите й биха могли да се възползват с оглед вземането на точни и добре обосновани инвестиционни решения. Акуратното изпълнение на клиентските поръчки, гъвкавостта, голямото разнообразие от схеми, комбиниращи различни финансови инструменти, новите идеи и ориентацията към потребностите на клиента са основните принципи, на които е базирана дейността на фирмата.
Фирма:
Град:
website
Описание:
razvitie.bg
Холдингът има инвестиции в производство и търговия на текстил и трикотаж, мебели. Инженеринг на транспортни и складови системи.
Фирма:
Град:
website
Описание:
internet-bg.net

Влогово-кредитна дейност. Инвестиционен посредник.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Приватизация, финансиране на дъщерни фирми, продажба на облигации.
Фирма:
Град:
website
Описание:
bulgaria.newton.cz
NEWTОN е корпоративна финансова групировка, със седалище в Прага и с повече от 65 професионалисти в областта на консултантските услуги, разположени в Чехия, Унгария, Словакия и България. NEWTОN Group е създадена през 1994 г. в Прага и се развива в интегрирана организация, структурирана около четири професионални дейности, фокусиращи се над:
Фирма:
Град:
website
Описание:
Инвестиционна компания.
Фирма:
Град:
website
Описание:
neveq.com
Neveq. Частен инвестиционен фонд.