Категории

.

Ветеринарносанитарен контрол

Фирма:
Град:
website
Описание:
Това е начинът, по който в каталога е вписана фирма ДИРЕКЦИЯ СВСК с адрес София, бул. Ген.Д.Николаев 7 и телефон 02 944 46 36. Основната дейност на ДИРЕКЦИЯ СВСК е Ветеринарно-санитарен контрол.
Фирма:
Град:
website
Описание:
В каталога фирма ДВСК И ОВС, с адрес Трявна, ул. Индустриална 1 и телефон 0677 64615 е вписана с основна дейност Ветеринарно-санитарен контрол.
Фирма:
Град:
website
Описание:
ДВСК - ВРАЦА в враца можете да намерите на телефон 092 66 06 89. Фирмата извършва дейност "Ветеринарно-санитарен контрол".
Фирма:
Град:
website
Описание:
ДВСК в ВАРНА можете да намерите на телефон 052 610851. Фирмата извършва дейност "Ветеринарно-санитарен контрол".
Фирма:
Град:
website
Описание:
Това е начинът, по който в каталога е вписана фирма ГРАНИЧНА ИНСПЕКЦИЯ ЗА ВЕТЕРИНАРЕН КОНТРОЛ И КАРАНТИНА с адрес Варна, Пристанище Варна-запад и телефон 0519 92696. Основната дейност на ГРАНИЧНА ИНСПЕКЦИЯ ЗА ВЕТЕРИНАРЕН КОНТРОЛ И КАРАНТИНА е Ветеринарно-санитарен контрол.
Фирма:
Град:
website
Описание:
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРЕН КОНТРОЛ в Дряново можете да намерите на телефон 0676 72369. Фирмата извършва дейност "Ветеринарно-санитарен контрол".
Фирма:
Град:
website
Описание:
В каталога фирма ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА СЛУЖБА-РЕГИОНАЛНА, с адрес Костинброд, ул. Ломско шосе 22 и телефон 0721 66095 е вписана с основна дейност Ветеринарно-санитарен контрол.
Фирма:
Град:
website
Описание:
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА СЛУЖБА - РЕГИОНАЛНА в ДОБРИЧ можете да намерите на телефон 058 602116. Фирмата извършва дейност "Ветеринарно-санитарен контрол".