Категории

.

Висши учебни заведения

Фирма:
Град:
website
Описание:
http://www.diplomna.bg/
Diplomna.bg предлага услуга по написване на дипломни работи, курсови работи, реферати и доклади за успешното завършване на студенти и ученици. Поръчайте при нас индивидуална изработка на дипломни работи по специалности с хуманитарна и социална насоченост.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма:
Град:
website
Описание:
www.fdm-plovdiv.com
Обучава студенти по дентална медицина в осем специализирани категории: ♦ Детска дентална медицина ♦ Оперативно лечение и ендодонтия ♦ Парадонтология и ЗОЛ ♦ Орална хирургия ♦ Лицево-челюстна хирургия ♦ Протетична дентална медицина ♦ Ортодонтия ♦ Образна диагностика, дентална алергология и физиотерапия.
Фирма:
Град:
website
Описание:
ТВ и кино режисура, ТВ и кино операторство, фотография, актьорство за ТВ, кино и театър. Невербален театър и пантомима. Обучаваме и лица с увреден слух.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Държавно висше училище с половинвековен опит и традиции.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Висшето училище по застраховане и финанси обучава студенти в бакалавърска и магистърска степен по специалностите: - Застраховане и осигуряване - Финанси - Счетоводство и контрол в редовна и задочна форма. Приемът е чрез конкурсен изпит под формата на тест. Може да се кандидатства и с оценки от успешно издържани конкурсни изпити в други висши училища. Училището разполага с модерна учебна база.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Обучение по програми на University of Portsmouth, което завършва с британска бакалавърска диплома и българска диплома за професионален бакалавър на ВУМК. Обучението е на английски език.
Фирма:
Град:
website
Описание:
www.lyuas.com
Образование в чужбина без приемни изпити по всички специалности, степени и форми на обучение (САЩ, Украйна, Германия, Русия, Гърция и Кипър).
Фирма:
Град:
website
Описание:
Това е начинът, по който в каталога е вписана фирма ДОБРУДЖАНСКИ ТЕХНОЛОГИЧЕН КОЛЕЖ - ГР.ДОБРИЧ с адрес Добрич, жк. Добротица 12 и телефон 058 602252. Основната дейност на ДОБРУДЖАНСКИ ТЕХНОЛОГИЧЕН КОЛЕЖ - ГР.ДОБРИЧ е Висши учебни заведения.
Фирма:
Град:
website
Описание:
ВТУ ТОДОР КАБЛЕШКОВ в София можете да намерите на телефон 02 970 92 11. Фирмата извършва дейност "Висши учебни заведения".