Категории

.

Вторични суровини

Фирма:
Град:
website
Описание:
♦ Търговия с черни и цветни метали. Изкупуване, събиране и обработка на всички видове вторични суровини. Разчистване и извозване на отпадъци от жилищни площи, производствени халета и дворове. Демонтиране и нарязване на машини и съоръжения. Разстояние до 10km - безплатен транспорт. Заповядайте при нас - едни от най-високите цени в региона, съобразени с лондонска борса. ♦ Покупко - продажба на недвижими имоти, даване и отдаване на имоти под наем. Посредничество при всякакви сделки.
Фирма:
Град:
website
Описание:
www.metalexpress.eu
Изкупуване, събиране и обработка на всички видове вторични суровини. Разчистване и извозване на отпадъци от жилищни площи, производствени халета и дворове, демонтиране и нарязване на машини и съоръжения.
Фирма:
Град:
website
Описание:
www.makmetal.eu
Рециклиране на отпадъци - излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излезли от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Търговия с черни и цветни метали.
Фирма:
Град:
website
Описание:
В каталога фирма ЖИТИКОМ ТРЕЙД ЕООД, с адрес София, ул. Свети Наум 4 и телефон 02 9632700 е вписана с основна дейност Вторични суровини.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма ЖИТИКОМ ТРАНС ЕООД с адрес Св.Наум 4 в СОФИЯ можете да намерите на телефон 02 9632730. Дейността на ЖИТИКОМ ТРАНС ЕООД е Вторични суровини.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Класификация "Вторични суровини" съдържа сред вписванията за град Садовец фирма ЖЕЛЕЗАРОВ - АДРИАН БЕНОВ ЕТ. Ще се свържете най-лесно с ЖЕЛЕЗАРОВ - АДРИАН БЕНОВ ЕТ на телефон 089 8511514.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Това е начинът, по който в каталога е вписана фирма ЕН ДЖИ АЙ ЛЕС ООД с адрес Бургас, кв. Долно Езерово, След Жп. Прелеза и телефон 088 9633337. Основната дейност на ЕН ДЖИ АЙ ЛЕС ООД е Вторични суровини.
Фирма:
Град:
website
Описание:
ЕКОРИСАЙКЪЛ ООД в СОФИЯ можете да намерите на телефон 0886 270006. Фирмата извършва дейност "Вторични суровини".
Фирма:
Град:
website
Описание:
Това е начинът, по който в каталога е вписана фирма ЕКОРЕСУРС-98 АД с адрес Габрово, ул. Батак 25 и телефон 066 805304. Основната дейност на ЕКОРЕСУРС-98 АД е Вторични суровини.
Фирма:
Град:
website
Описание:
В каталога фирма ЕКОРЕСУРС ООД, с адрес Трявна, ул. Стоянков Дол 5 и телефон 0677 63661 е вписана с основна дейност Вторични суровини.